Duurzame relaties

Samenwerken met maatschappelijke partners

Om te weten hoe klanten denken over onze dienstverlening, houden we op regelmatige basis klantonderzoeken. Klantcontacten verschuiven echter steeds meer naar social media. De directe feedback die klanten hierop geven, bieden ons waardevolle informatie om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

Partnership met War Child

Sinds 2007 is T-Mobile de communicatiepartner van War Child en wordt de onafhankelijke organisatie structureel gesteund met inzet van mensen en middelen. War Child zet zich in voor een vreedzame toekomst voor kinderen en jongeren in (voormalige) oorlogsgebieden. Bij de ondersteuning die we bieden speelt communicatie altijd een centrale rol zoals met de inzet van mobiele communicatiediensten waarmee War Child medewerkers in ontwikkelingslanden hun werk efficiënt kunnen doen.

T-Mobile helpt in ‘het veld’ ook met het leggen van communicatieverbindingen, (satelliet) telefoons en netwerkdiensten.

Op verschillende manieren zetten we ons in voor War Child:

Medewerkers voor War Child

Duurzame bedrijfsvoeringOnze medewerkers zetten zich in voor War Child.

Conn@ct Now

Connact nowMedia en ICT-middelen inzetten om nog meer kinderen in oorlogsgebieden te bereiken.


GSM Retourplan

GSM RetourplanT-Mobile is partner van GSM Retourplan.

Sparen voor War Child

sparen voor War ChildT-Mobile klanten steunen War Child door spaarpunten te doneren.

Transparant communiceren

Steeds meer communiceert T-Mobile, proactief en interactief, via social media met haar klanten. Het T-Mobile Forum heeft al bijna 100.000 geregistreerde gebruikers. In het forum staat ‘klant helpt klant’ centraal. Dat gebeurt ook op grote schaal, vooral in de onderwerpen die met toestellen te maken hebben. Daar waar klanten vragen hebben over bijvoorbeeld hun abonnement of factuur streeft het webcare team ernaar om deze vragen binnen een uur te beantwoorden. In dialoog met de gebruikers van dit Forum doet T-Mobile ook gericht kwalitatief onderzoek naar de wensen in de markt en past haar producten en diensten daarop aan.

Via Twitter en Facebook houdt het webcareteam vinger aan de pols over de issues die er rondom T-Mobile spelen. T-Mobile webcare heeft meer dan 20.000 followers op Twitter en de T-Mobile Facebook pagina heeft meer dan 25.000 fans. Een nieuw geïntroduceerde dialoogvorm in 2011 is het Brainbrekers Forum, waar circa 300 zeer intensieve en gepassioneerde gebruikers, met T-Mobile meedenken en meepraten over beoogde nieuwe innovaties.

Het T-Mobile Forum is in 2011 gegroeid naar bijna 100.000 geregistreerde gebruikers, heeft T-Mobile webcare meer dan 20.000 followers op Twitter en bijna 30.000 fans op Facebook.

Punten scoren met je vrienden

T-Mobile streeft ernaar om zoveel mogelijk klanten en medewerkers actief te betrekken bij haar samenwerking met War Child. Klanten kunnen bijvoorbeeld gespaarde T-Mobile punten doneren aan War Child. Jaarlijks organiseert T-Mobile een speciale actie om klanten op te roepen hun spaarpunten te doneren.

Hierbij zetten we social media in, om samen met onze klanten zoveel mogelijk mensen te bereiken en dus zoveel mogelijk punten te doneren aan War Child. Hiermee kan War Child oorlogskinderen in Oeganda helpen.

Medewerkers

De medewerkers van T-Mobile zijn zeer belangrijk voor de organisatie. Zonder gezonde medewerkers die prettig en met plezier bij T-Mobile werken kunnen groei of innovatie onmogelijk worden gerealiseerd.

Het opbouwen en onderhouden van een stabiele en duurzame relatie met medewerkers, ook in een sector die snel verandert, is daarom van het grootste belang.

Stakeholders

Na de publicatie van het MVO Jaarverslag 2010 heeft T-Mobile in 2011 het initiatief genomen voor een inhoudelijke stakeholderdialoog over MVO. Ruim 25 betrokken stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen, handsetleveranciers, bedrijven, universiteiten en maatschappelijke organisaties deden diverse concrete suggesties voor verbetering van het MVO beleid.

De stakeholderdialoog droeg bij aan transparante communicatie met stakeholders en een rapport met concrete aanbevelingen voor ons MVO beleid en activiteiten.