Inflatiecorrectie

T-Mobile past ieder jaar in januari het maandbedrag van jouw abonnement aan de inflatie aan. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van de Consumentenprijsindex van het CBS over de periode 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013. Het inflatiepercentage van juni 2013 is door het CBS vastgesteld op 2,9%. Met dit percentage wordt het maandbedrag van jouw abonnement in 2014 verhoogd.

De inflatiecorrectie wordt alleen op abonnementen doorgevoerd die na 5 december 2010 en vóór 1 oktober 2013 nieuw zijn aangesloten of vernieuwd. T-Mobile voert geen inflatiecorrectie door als er 3 maanden of minder van jouw contract verstreken zijn. Dit geldt voor de volgende abonnementen (regulier en Sim Only):

 • Stel Samen & Samengesteld 
 • T-Mobile Basis
 • MTV Mobile 
 • Relax ‘11
 • Smart (Smart Seconds, Smart Start, Smart Plus en iSmart)
 • i-Abonnement ‘11
 • i-Plan ‘08
 • Bel & Sms (Web)
 • Mobiel Internet
 • Voordeelsim
Wat is inflatiecorrectie en waarom moet ik dit betalen?

De prijzen van producten en diensten stijgen ieder jaar als gevolg van inflatie. Dit geldt ook voor de prijzen van T-Mobile. T-Mobile voert daarom inflatiecorrectie door. De vaste maandelijkse kosten van abonnementen worden één keer per jaar (in januari) verhoogd met het inflatiepercentage.

In 2013 was de inflatie 2,9%. Dit betekent dat de inflatiecorrectie ook 2,9% is. Dit wordt via de factuur aan jou gecommuniceerd. Voor het bepalen van de inflatiecorrectie volgt T-Mobile de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende inflatie: het CBS Consumentenprijsindexcijfer.

Voor wie geldt de inflatiecorrectie?

De inflatiecorrectie geldt voor alle T-Mobile klanten die na 5 december 2010 en vóór 1 oktober 2013 één van de volgende abonnementen (regulier of Sim Only) hebben afgesloten of vernieuwd: 

 • Stel Samen & Samengesteld
 • T-Mobile Basis 
 • MTV Mobile
 • Relax ‘11
 • Smart (Smart Seconds, Smart Start, Smart Plus en iSmart)
 • i-Abonnement ‘11
 • i-Plan ‘08
 • Bel & Sms (Web)
 • Mobiel Internet
 • Voordeelsim

De inflatiecorrectie geldt niet voor aanvullende bundels en diensten. Ook worden de tarieven voor bellen naar en in/vanuit het buitenland hier niet op aangepast.
Heb je een korting op jouw abonnement? Dan wordt deze korting berekend over het originele maandbedrag en niet over het maandbedrag na de inflatiecorrectie.

De inflatiecorrectie is voor jou van toepassing als in de voor jouw geldende prijslijst het volgende staat: “T-Mobile zal ieder jaar in januari het maandbedrag van uw abonnement aanpassen als gevolg van inflatie. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het Consumentenprijsindexcijfer van het CBS over het voorafgaande jaar van 1 juli tot en met 30 juni. T-Mobile voert geen inflatiecorrectie door als er 3 maanden of minder van uw contract verstreken zijn.”