Financiële zelfredzaamheid

T-Mobile helpt schulden te voorkomen en te verminderen


Onze projecten

1. Vernieuwende abonnementen en systemen om 'bill shocks’ te voorkomen

Als eerste telecomprovider in Nederland heeft T-Mobile de abonnementen voor een telefoon en verbinding van elkaar gescheiden. Op deze manier loont het om de telefoon in één keer te betalen of een groot deel aan te betalen. Zo maakt T-Mobile inzichtelijk dat een telefoon nooit gratis is. En het is transparant welke kosten hiermee gemoeid zijn. Klanten kunnen zelf een weloverwogen keuze maken. Daarnaast zijn onze nieuwe abonnementen zo ingericht dat je je gebruik kunt bijstellen, ook naar beneden. Tegen een kleine meerprijs kan onbeperkt gebeld worden, waarvan 120 minuten binnen landen in de Europese Unie.

Bij plotseling hoog verbruik waarschuwen onze systemen en wordt er contact gezocht met de klant. Dit om te voorkomen dat mensen onverwacht hoge kosten maken met hun telefoon. Ook kunnen bepaalde diensten tijdelijk stopgezet worden om hoge kosten voor de klant te voorkomen. 

2. Coalitie van Schuldeisers

Als onderdeel van het landelijke samenwerkingsverband ‘Van Schulden naar Kansen’ heeft T-Mobile samen met een aantal andere bedrijven een ethisch manifest ondertekend om probleemschulden aan te pakken.

Het manifest bevat tien regels om klanten met betalingsachterstanden te helpen en om te voorkomen dat er financiële problemen ontstaan. Voorbeelden van regels zijn een begripvolle benadering, duidelijke informatie en een eerlijke behandeling van probleemschulden.

Probleemschulden

In Nederland worstelen 700.000 huishoudens (1,5 miljoen mensen) met probleemschulden. Dat zijn schulden die niet binnen drie jaar terug te betalen zijn. De gemiddelde schuld bedraagt 38.500 euro, verdeeld over gemiddeld 14 verschillende schuldeisers. Een groot deel van deze schulden bestaat uit boetes, incasso- en deurwaarderkosten. Het terugdringen van schulden geeft nieuwe kansen voor mensen die leven onder druk van schulden, kansen voor het bedrijfsleven en voor de overheid. Want schulden zijn een grote last voor alle betrokken partijen.

Financiële cafes

3. Financiële Cafés 2.0

Financiële cafés zijn laagdrempelige bijeenkomsten waar mensen, in hun eigen wijk, terecht kunnen. Daar helpen vrijwilligers hen met het ordenen van de financiën. T-Mobile biedt deze vrijwilligers vaste contactpersonen en leggen onze incassoprocedures uit.

Samen met de Rabobank Foundation en Humanitas hebben wij een aantal grote bedrijven en schuldhulporganisaties samengebracht, om bestaande financiële cafés directer toegang te geven tot schuldeisende bedrijven. Tegelijkertijd verwijzen wij klanten die moeite hebben met hun rekeningen op orde te brengen op de mogelijkheden van schuldhulpmaatjes en mensen andere organisaties die hen kunnen helpen. 

Financiële belteams

4. Speciaal uitbelteam voor klanten met betalingsachterstanden

Het kan de beste overkomen je rekening een keer te laat betalen, maar ook zijn er vervelende dingen die je in het leven kunnen voorkomen. Dit kan zijn een scheiding, slachtoffer van fraude of je baan verloren. Juist op dit soort momenten heb je een telefoon nodig om bereikbaar te blijven of om te kunnen blijven solliciteren voor een nieuwe baan. Om te voorkomen dat T-Mobile mensen afsluit van hun verbinding bellen wij klanten pro-actief. Wij gaan ervan uit dat een klant altijd bereid is te betalen en zoeken naar een passende oplossing. Deze pro-actieve houding wordt bijzonder gewaardeerd. In deze gesprekken wijzen wij de klant op de financiële cafés. 

Wist je dat?

  • In 2014 ruim 30% van de Nederlandse huishoudens moeite had met het betalen van hun rekeningen. In ditzelfde jaar had 15% zoveel moeite met het betalen van hun rekeningen dat ze daardoor in ernstige problemen terechtkwamen. 
  • Uit onderzoek blijkt dat het IQ van mensen gemiddeld met 15 punten daalt bij langdurige en heftige schulden. 
  • 400.000 kinderen in Nederland in armoede leven.
  • Kinderen in groep 7-8 tussen € 12.000,- en € 25.000,- per jaar aan kosten maken met mobiele telefonie en dit doorgaans door hun ouders betaald wordt.

Meer maatschappelijke onderwerpen

Kinderen en telecom


Niet alles op internet is geschikt voor kinderen. Er zijn spelregels voor veilig gebruik van internet en mobiele diensten. Tips voor ouders én kinderen.

Onze tips

Gezondheid en veiligheid


Is het gebruik van een mobiele telefoon gevaarlijk voor de gezondheid? En hoe zorg ik ervoor dat ik mijn telefoon veilig kan gebruiken?

Gezond en veilig telefoongebruik

Sociale Sponsoring


Saamhorigheid, goed doen voor de medemens, een thema waar T-Mobile duidelijk voor kiest. Samenwerken voor een betere leefomgeving.

Meer over Sociale Sponsoring