Gezond en veilig telefoongebruik

Is het gebruik van een mobiele telefoon veilig?

Steeds meer zaken in ons dagelijks leven verlopen via de mobiele telefoon. Naast positieve ervaringen, levert het gebruik van deze technnologie ook vragen op. Is het gebruik van een mobiele telefoon gevaarlijk voor de gezondheid? En hoe zorg ik ervoor dat ik mijn telefoon veilig kan gebruiken?

Gezondheid

Masten en gezondheid

Sommige mensen zijn bang dat diverse gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid, veroorzaakt worden door elektromagnetische velden van antennes en mobieltjes. Regelmatig wordt er onderzoek gedaan naar deze klachten in relatie tot antennes. Om te voorkomen dat ons lichaam zo veel opwarmt dat dit effect heeft op de gezondheid, zijn blootstellingslimieten opgesteld.

Onze antennes zijn niet vrij toegankelijk voor het publiek. Op publieke plaatsen, zoals een flatgebouw, kunnen mensen dus niet zo dicht bij een antennepaneel komen dat de blootstellingslimieten worden overschreden.

Om nog meer duidelijkheid te krijgen over de eventuele gevaren van elektromagnetische velden, werkt T-Mobile mee aan het internationale onderzoek COSMOS (Cohort Study on Mobile Communications). De onderzoekers bekijken wat de eventuele gezondheidseffecten van het gebruik van telefoons zijn.

Lees hier het hele document van T-Mobile over straling van antennes en mobiele telefoons en veiligheid. Mobieltjes geen effect op gezondheid (pdf)


Veiligheid

Veilig fietsen

Er gebeuren steeds meer verkeersongelukken met jongeren als gevolg van het gebruik van social media op de fiets. Een reden voor T-Mobile de aandacht te vestigen op het veilige gebruik van je mobiele telefoon in het verkeer. T-Mobile werkt sinds vorig jaar samen met het ministerie van Infrastructuur en milieu om deze trend te keren.

Vind je dit onderwerp net zo belangrijk als wij? En vind jij het goed dat T-Mobile de focus legt op maatschappelijke problemen? Download dan de Fietsmodus-app en blijf offline in het verkeer.

Boefproof

Maak je toestel BoefProof

Wist je dat er elke 10 minuten een smartphone wordt gestolen? Je kunt je telefoon en gegevens van tevoren tegen diefstal beschermen. Zet de anti-diefstalfunctie aan en maak je je smartphone waardeloos voor dieven. 

Telefoonfraude

Pas op voor telefoonfraude

Snel geld verdienen op internet met de koop of verkoop van mobiele telefoons? Geen goed idee! Vaak zitten hier criminelen achter die je een telefoonabonnement laten afsluiten in ruil voor geld. Telefoonfraude heeft vergaande gevolgen.

kinderen, telecom en veiligheid

Veilig internetten voor kinderen

90% van de kinderen heeft een smartphone en zit daarmee een paar uur per dag op internet. Niet alles op het internet is geschikt voor kinderen. Er zijn spelregels om veilig gebruik te maken van het internet en mobiele diensten.


Leer meer met de Veilig Online Quiz

Weet jij alles over veiligheid op je telefoon? Verwijder jij iedere phishing- of spammail die jouw inbox heeft bereikt? Of ben je niet zo zeker van de veiligheid op je telefoon. Doe de Veilig Online Quiz en test je kennis over phishing, virussen, openbare WiFi en Social Engineering. Beantwoord de vragen en test jouw kennis.

 


Meer maatschappelijke onderwerpen

Sociale Sponsoring


Saamhorigheid, goed doen voor de medemens, een thema waar T-Mobile duidelijk voor kiest. Samenwerken voor een betere leefomgeving.

Meer over Sociale Sponsoring

Financiële zelfredzaamheid


T-Mobile zet zich met verschillende projecten in om samen met haar klanten schulden te voorkomen en te verminderen waar dat mogelijk is.

Meer over financiën

Join the Recycle Movement


T-Mobile heeft niet alleen aandacht voor onze klanten en onze business, maar ook voor de mensen en de wereld om ons heen.

Meer over duurzaamheid