Milieu en Duurzaamheid

Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu

T-Mobile heeft niet alleen aandacht voor onze klanten en onze business, maar wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de mensen en de wereld om ons heen. Door het gebruik van milieuvriendelijke diensten doen klanten en medewerkers een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. We gebruiken 100% groene stroom, doen steeds meer videoconferenties in plaats van zakenreizen, we printen minder en we hebben zuinige auto's in ons wagenpark. Bovendien gebruiken we de nieuwste energiezuinige zendapparatuur voor ons netwerk. En we zijn circulair, recyclen onze eigen spullen en die van de klant.
milieu en duurzaamheid

Energie en milieu

milieu en duurzaamheid

Ons beleid

T-Mobile doet er alles aan om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Zo verminderen we nog altijd ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot en afvalproductie. Dat alles ondanks een sterke groei van ons netwerk en de grote groei van ons dataverkeer en uitbreiding van het aantal winkels. We hebben bewust de keuze gemaakt om nieuwe 4G-technologie die minder milieuvervuilend is voor al onze klanten te gebruiken .

Daarnaast voert T-Mobile het milieubeleid op basis van de ISO 14001 richtlijnen (dat zijn bepaalde milieuregels waaraan je je als bedrijf moet houden}. T-Mobile zit in de milieuwerkgroep van ICT Nederland. Binnen deze werkgroep stemmen we ons milieubeleid af met andere bedrijven.

Wist je dat T-Mobile?

 • Jaarlijks evenveel stroom verbruikt als 10 windmolens gemiddeld langs de kust kunnen produceren.
 • Het modernste high tech-netwerk heeft dat 20% energie bespaart. Deze besparing komt overeen met het verbruik van ongeveer 4.600 huishoudens of de opbrengst van bijna 3 windmolens.
 • Het gasverbruik heeft gereduceerd met 100.000 m3 door het afstellen van gasketels en verwarmingen.
 • Alle winkels volledig heeft voorzien van LED-verlichting. Jaarlijks bespaart T-Mobile het energieverbruik van ongeveer 120 huishoudens.
 • Met alle energiebesparingen de groenste telecomprovider in Nederland is, ook door 100% groene energie in te kopen in de vorm van windenergie.
 • Veel energie bespaart door de temperatuur in de centrales te verhogen naar 26° Celsius.
 • Voor alle centrales gebruik maakt van vrije koeling. Dit is koelen met de buitenlucht zonder een koelmachine.
 • Zelf energie opwekt met zonnepanelen met een jaaropbrengst vergelijkbaar met het jaarlijkse verbruik van 20 huishoudens.
 • Als eerste Nederlandse telecomprovider ISO 14001 gecertificeerd is. Dat houdt in dat T-Mobile een milieuzorgsysteem heeft en de milieurisico’s beheerst, met als speerpunt energiemanagement.

Wij zijn circulair

Het is belangrijk dat het bedrijfsleven de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen probeert te maximaliseren en waardevernietiging minimaliseert. Grondstoffen worden steeds schaarser en wij zijn van mening dat we zoveel mogelijk moeten voorkomen dat grondstoffen van producten aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Wij zetten dan ook in op zoveel mogelijk duurzaam gebruik van onze producten. Kijk hieronder wat wij doen voor de recycling van spullen van klanten en van T-Mobile zelf.

Schade aan je telefoon

Hergebruik met behulp van klanten

In mobiele telefoons zijn veel metalen, zoals goud, zilver en palladium aanwezig. Het voordeel van deze metalen is dat ze gemakkelijk elektriciteit geleiden, lang meegaan en niet roesten. Dit maakt ze geschikt voor onze mobiele telefoon. Als oude toestellen worden weggegooid bij het normale huisvuil, komen deze stoffen in de grond terecht en vervuilen het grondwater. Uiteindelijk komt dit terecht bij mens en dier. Dit willen we bij T-Mobile voorkomen.

In alle T-Shops en via onze T-Mobile website kunnen oude mobieltjes worden ingeleverd. In 2015 zijn er door onze klanten 25.000 oude stuks ingeleverd. Een medewerker bepaalt de restwaarde en aan de hand daarvan wordt bepaald hoe de toestellen worden hergebruikt. Kijk hier voor een schatting van de inruilwaarde van je toestel.

Wat gebeurt er als mijn toestel geen waarde meer heeft?

Wanneer het toestel niets meer waard is, kan de klant dit bij een van de T-Mobile Shops inleveren. We sturen het toestel vervolgens naar een recyclebedrijf in Duitsland. Hier komen de toestellen van T-Mobile vestigingen in heel Europa samen. Om zeker te zijn dat persoonlijke informatie verwijderd is, wordt de harde schijf vernietigd. De materialen worden verkocht aan afvalverwerkers binnen Europa. Deze partijen vernietigen de materialen op verantwoorde wijze en hebben hiervoor de juiste certificaten. Met het geld wat T-Mobile ontvangt door de vernietiging van het toestel steunen we de doelen van War Child.

Waar gaat mijn toestel naar toe als dit wel waarde heeft?

Steeds vaker hebben mobieltjes nog wel waarde als ze worden ingeleverd. Wanneer de T-Mobile de waarde heeft bepaald, krijgt de klant dit terug in de vorm van korting op een abonnement. 
De toestellen worden naar het recyclebedrijf in Duitsland gestuurd. Om zeker te zijn dat persoonlijke informatie van de handset verwijderd wordt, wordt de harde schijf via een gecertificeerd systeem leeggemaakt. Dit bedrijf zorgt voor de verkoop van de mobiel. Dit biedt meerdere voordelen: ook hier belanden schadelijke stoffen niet in het milieu. En zo wordt het ook mogelijk gemaakt voor mensen met minder geld om een goede mobiel te kopen.

Als een van de grote telecomproviders vinden we dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en deze initiatieven moeten onderstrepen. Jaarlijks verkopen wij zo’n 850.000 handsets en ontvangen er ca. 30.000 stuks retour. We zijn al goed op weg, maar het kan natuurlijk beter!

Hergebruik van spullen van T-Mobile

T-Mobile heeft het snelste netwerk met de meeste datacapaciteit van Nederland én is het meest energiezuinig van alle mobiele providers in Nederland. Dit komt omdat we hebben besloten om het complete netwerk opnieuw op te bouwen met de nieuwste technologie.

Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en zo zorgzaam mogelijk met grondstoffen en milieu om te gaan hebben wij het volgende gedaan:

 • Voor de omzetting van het 2G en 3G-netwerk naar het 4G-netwerk is 610.000 kilo staal voor de palen en de frames gebruikt en 22.000 accu’s. Dat is genoeg om 3 keer non-stop rond de wereld te reizen in een elektrische auto. Het staal voor de palen en de frames is hergebruikt van de 2G en 3G-netwerken.
 • Uit de oude kasten, die op de locaties stonden, zijn de batterijen gehaald. De kasten zijn afgevoerd naar een bedrijf in Duitsland en worden opnieuw geschikt gemaakt voor gebruik. Een gedeelte van de kasten is verkocht en het overige is op een verantwoorde wijze vernietigd, waarvan certificaten beschikbaar zijn.
 • Het 4G-netwerk is op afstand aan te passen. Hierdoor hoeft er niet met de auto naar de locaties gereden te worden. Dit zorgt voor minder uitstoot van CO2.
 • Wanneer T-Mobile geen gebruik meer kan maken van een locatie zullen de 4G-kasten verwijderd worden en worden hergebruikt voor een nieuwe locatie. Er hoeven geen nieuwe kasten gekocht te worden. Opnieuw voordeel voor het milieu.

Feiten & cijfers van T-Mobile internationaal

Feiten, cijfers, activiteiten, gewonnen prijzen van T-Mobile internationaal. Ook informatie over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen activiteiten.

'We Care' app van T-Mobile internationaal

Het moederbedrijf van T-Mobile heeft een speciale 'We Care' app. Hierin kun je onder andere alle activiteiten op gebied van MVO teruglezen.


Meer maatschappelijke onderwerpen

Financiële zelfredzaamheid


T-Mobile zet zich met verschillende projecten in om samen met haar klanten schulden te voorkomen en te verminderen waar dat mogelijk is.

Meer over financiën

Kinderen en telecom


Niet alles op internet is geschikt voor kinderen. Er zijn spelregels voor veilig gebruik van internet en mobiele diensten. Tips voor ouders én kinderen.

Onze tips

Gezondheid en veiligheid


Is het gebruik van een mobiele telefoon gevaarlijk voor de gezondheid? En hoe zorg ik ervoor dat ik mijn telefoon veilig kan gebruiken?

Gezond en veilig telefoongebruik