Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat je als onderneming de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, maatschappij en milieu.
Wij vinden het van groot belang om een bijdrage te leveren aan een beter milieu en een gezonde toekomst voor de volgende generaties. Daarom streven we naar ondernemerschap met een balans tussen people, planet en profit.

Onze MVO-initiatieven zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoeringT-Mobile richt zich op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Duurzame producten & diensten

Duurzame producten en dienstenT-Mobile kiest voor duurzame producten en diensten voor haar klanten.


Ketenverantwoordelijkheid

Ketenverantwoordelijkheid T-Mobile legt de nadruk op het duurzaam maken van haar omgeving en de keten waarin ze werkt.

Duurzame relaties

Duurzame relaties T-Mobile streeft naar hechte klantrelaties duurzame relaties met verschillende maatschappelijke initiatieven en organisaties.


MVO verslag

T-Mobile Netherlands is onderdeel van Deutsche Telekom Group. Deutsche Telekom heeft de ambitie een leidende rol in te nemen in de wereld op het gebied van Corporate Responsibility (CR) in 2015. Dit kan alleen bereikt worden door als groep samen te werken. In het Corporate Responsibility report 2012 wordt verslag gedaan van het duurzaamheidsbeleid en -activiteiten van de Deutsche Telekom Group inclusief T-Mobile.

Daarnaast heeft T-Mobile Netherlands dit jaar voor de vierde keer een eigen nationaal verslag uitgebracht. Dit verslag is digitaal beschikbaar. Lees hier verder.