5G

Gemeentes en bedrijfsleven bedenken nieuwe oplossingen met 5G

Is jouw organisatie al klaar voor de komst van 5G? Tijdens de 5G workshops van T-Mobile bereid het Nederlandse bedrijfsleven zich voor op de nieuwe mogelijkheden van ons netwerk.

Clock 4 min

T-Mobile begint in 2020 met de uitrol van 5G. De voordelen van supersnel mobiel Internet met uitstekende dekking zijn overduidelijk voor de consument, maar hoe zit het met het bedrijfsleven, gemeentes en onderwijsinstellingen? Er liggen enorme mogelijkheden voor deze sectoren, maar ze moeten er zélf mee aan het werk. T-Mobile en T-Systems helpen verschillende instanties op weg met 5G Inspiratiesessies. Het centrale thema: welke kansen bieden 5G en Internet of Things voor jouw organisatie en welke knelpunten worden opgelost met deze technologieën?

Zo’n 30 geïnteresseerden meldden zich op de eerste 5G Inspiratiemiddag, georganiseerd door T-Mobile en T-Systems. Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, gemeentes én zorgverzekeraars dachten na over hoe 5G kan helpen bij het oplossen van pijnpunten in hun sector. Hun ervaringen zijn hard nodig: boven alles lijkt de toekomstige ontwikkeling van IoT-toepassingen een ‘team effort’.

“Bijna iedereen heeft wel van 5G gehoord, maar voor veel mensen is nog onduidelijk wat je er precies mee kunt, of juist niet”, zegt Johan ten Dolle (Business Development en 5G Fieldlabs bij T-Mobile). Hoewel er een grote ‘buzz’ om 5G hangt, is de techniek op zich geen wondermiddel voor de industrie of het bedrijfsleven. Alles valt of staat met een slimme implementatie binnen een bedrijf of instelling.

Internet of Things

Deelnemende organisaties kregen verschillende voorbeelden te zien ter inspiratie. Van sensoren die de gezondheid van bijenkolonies monitoren tot een slimme trilplaat die bijhoudt hoeveel hij wordt gebruikt. Een ander slim voorbeeld is een koffieapparaat dat bijhoudt hoeveel kopjes koffie er worden gezet. Door de informatie te kruisen met de geplaatste bestellingen kan de serviceprovider controleren of hun koffie wordt afgenomen, zoals overeengekomen. In de aansluitende brainstorm werd hardop nagedacht hoe slimme, communicerende apparaten de dienstverlening en bedrijfsmatige processen kunnen verbeteren.

De organisaties hadden ideeën te over, zo bleek. Voor de RAI bedacht een groep deelnemers een camerasysteem met gezichtsherkenning. Enerzijds geeft zo’n systeem bezoekers de mogelijkheid om zonder rompslomp de beursvloeren te betreden en biedt het mogelijkheden om gepersonaliseerde ervaringen aan te bieden. Anderzijds wordt het eenvoudiger om mensen op te sporen die op plekken komen die eigenlijk verboden terrein zijn.

De presentatie werd gegeven door Kitty Sanders (Projectmanager IT van de RAI): “Dit was echt een inspirerende dag. De bijeenkomst geeft echt aanleiding om goed na te denken over de mogelijkheden van 5G voor ons gebouw en voor de industrie als geheel. Ik heb er nu wat meer ideeën over, en kijk graag hoe het verder gaat.”

Mobiliteit

Andere ideeën richtten zich met name op het mobiliteitsvraagstuk. Als auto’s onderling kunnen communiceren, is het dan mogelijk om files en parkeerproblemen te verminderen? Kun je slimme sensoren onder veegwagens de staat van het wegdek laten monitoren? Het team van Hans Schoenmakers (Gemeente Haarlemmermeer) bedacht de ‘Pink Box’: een autospeaker die wordt gekoppeld aan de GPS-data en het mobiele netwerk van een mobiele telefoon.

“Met een stemcommando boek je een restaurant; de Pink Box reserveert een tafel en de auto rijdt er zelfstandig naartoe, zet je af en zoekt zelf een parkeerplaats in de buurt.” Schoenmakers vond het met name waardevol om met mensen uit verschillende sectoren te spreken over de (on)mogelijkheden van 5G. “Het was erg interessant om te horen waar verschillende instellingen tegenaan lopen, en om ideeën met ze uit te wisselen.”

Knelpunten als uitgangspunt

De nieuwe inzichten zijn niet alleen waardevol en enthousiasmerend voor de deelnemers: T-Mobile is ook erg blij met de verschillende perspectieven. Richard Marijs (Technology Strategist en IoT/5G Driver bij T-Mobile): “T-Mobile is erg goed op het gebied van connectiviteit; het faciliteren van communicatie tussen smart devices, bijvoorbeeld. Het is een cruciaal onderdeel van 5G, maar lang niet het hele plaatje. Mensen die werkzaam zijn in een bepaalde sector kennen de problemen waar ze tegenaan lopen het beste. Als wij weten wat ze verwachten van 5G, dan hebben wij de technische knowhow om ze daarbij te helpen.”

Ten Dolle onderschrijft dit: “We laten het tech-verhaal even los, en nemen de knelpunten als uitgangspunt. De volgende vraag is dan: Hoe zou je dit probleem willen oplossen, en op wat voor manier kunnen 5G en het IoT daarbij een rol spelen?” In eerste instantie ziet Marijs kansen voor de logistieke sector: het tracken van containers en apparatuur. “De agrarische sector is bijvoorbeeld ook al erg geïnteresseerd in sensoren die tot op de centimeter nauwkeurig werken en geodata doorsturen.”

5G verbindt

Om de mogelijkheden van 5G te benutten is kennisdeling wel cruciaal. Gert-Jan Bruinsma (manager innovatiecentrum T-Systems): “We merken dat 5G echt leeft bij bedrijven, ze zijn er van overtuigd dat 5G gaat helpen in de verdere digitalisering van hun organisatie. Op technisch vlak inspireren we organisaties met de 5G en IoT projecten die we in Europa doen, maar uiteindelijk gaat het om het oplossen van en waarde creëren voor klant specifieke uitdagingen. Daarom is het belangrijk dat we verschillende sectoren bij elkaar brengen om over hun uitdagingen en kansen te praten. Technologieën raken in de toekomst steeds meer met elkaar verstrengeld, dus op een gegeven begin je in je eentje niets meer.”

De ideeën uit de brainstorm kunnen doorontwikkeld worden, zegt Timo Moors (5G & IoT usecases bij T-Mobile). “Als de bedenkers dat willen, kunnen we daar in een van onze 5G Fieldlabs werk van maken. In samenwerking met T-Mobile kunnen ze de plannen verder uitwerken en op kleine schaal testen.”

Op 12 december vindt een nieuwe 5G Inspiratiemeeting plaats; geïnteresseerden kunnen zich op deze pagina aanmelden.