Connectiviteit

Zorg en ICT: Hoe de rol van de ICT-manager van deze zorginstelling veranderde

Hans van Vliet werkt nu 3,5 jaar als ICT-manager bij zorginstelling Florence. In die tijd heeft hij zijn rol binnen de organisatie zien veranderen. Voor welke uitdagingen kwam hij te staan en hoe ging hij daarmee om? En welke uitdagingen ziet hij voor de nabije toekomst? We vroegen het hem in dit Founders interview waarin hij zijn visie op zorg en ICT aan ons toelicht.

Clock 4 min

De rol van de ICT-manager blijft vaak onderbelicht, terwijl ze vaak de ‘spin in het web’ zijn. Ze faciliteren medewerkers in hun dagelijkse werk. En tegelijkertijd moeten ze complexe systemen onderhouden, terwijl ze zoeken naar efficiëntie en kostenbesparing. Afgelopen jaar hebben ICT-managers zich moeten bewijzen door de nieuwe manier van werken mogelijk te maken. Hoe is dat bij Florence gegaan? En hoe kijkt Van Vliet naar de toekomst met betrekking tot zorg en ICT?

Digitale Transformatie 5G: dit is pas het begin

cta-ebook-digitale-transformatie-5g

Wil je ook aan de slag met 5G? Download dan ons gratis e-book met vier adviezen waarmee je op een nuttige en realistische manier met 5G aan de slag kunt.

DOWNLOAD GRATIS
Verbindende schakel tussen ‘koude’ ICT en ‘warme’ zorg

Als ICT-manager is Van Vliet eindverantwoordelijk voor de ICT en daarmee ook voor de informatievoorziening bij Florence. Hij vervult zijn rol vanuit een strategische positie en zorgt voor ‘de verbinding tussen koude ICT en warme zorg’, zoals hij dat zelf benoemt. Van Vliet probeert de medewerkers en cliënten van Florence zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van informatie.

De juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste persoon

De rol van ICT in de zorg is het afgelopen jaar veranderd. De traditionele verzorgingshuizen zoals we die voorheen kenden bestaan niet meer. Tegenwoordig blijven ouderen steeds langer thuis wonen met passende ondersteuning van huisarts, thuiszorg en apotheek. Verpleeghuizen zijn tegenwoordig bedoeld voorlangdurige intensieve zorg of zware medische behandelingen. Dementie-patiënten bijvoorbeeld, zijn voor zorg aangewezen op het verpleeghuis, als thuis wonen niet meer lukt. Het verlenen van zorg aan cliënten in de thuissituatie gebeurd door  een netwerk van verschillende zorgaanbieders om de cliënt heen. De uitwisseling van zorginformatie over de cliënt binnen de zorgketen wordt daardoor steeds belangrijker. En de uitdaging is dan ook te zorgen voor de juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste persoon.

Founders_zorg-en-ict-ict-manager_hans-van-vliet_li
Foto: Hans van Vliet werkt nu 3,5 jaar als ICT-manager bij zorginstelling Florence.

Gesprekken aangaan met andere zorgaanbieders

Hoe pak je deze uitdaging dan aan? ‘Door gesprekken aan te gaan met andere zorgketenparners zoals huisartsen, apothekers en ziekenhuizen die ook zorg aanbieden in onze regio,’ vertelt Van Vliet. ‘Door middel van een gezamenlijke maatschappelijke doelstelling kunnen we zorgprocessen en informatiebehoefte zo aanpassen, zodat ze van meerwaarde zijn voor onze cliënten.’ Van Vliet houdt contact met deze zorgketenpartners en is ook in gesprek met andere ouderzorginstellingen om samen te kijken hoe zij informatie kunnen uitwisselen ten behoeve van hun cliënten.

Transformatie naar hybride werken

De vormgeving van de huidige zorgketen stelde Van Vliet ook voor een andere uitdaging. Namelijk, hoe stelt Florence zorginformatie beschikbaar aan alle Florence zorgmedewerkers? Hiervoor doorliepen ze een transformatie naar het hybride werken. Alle ondersteunende en intramurale (zorg)medewerkers die meer dan 10 uur voor Florence werken, kregen een mobiele telefoon. Waardoor ze net zo mobiel waren als een thuiszorgmedewerker. Die medewerkers hebben nu altijd inzicht in het cliëntendossier, maar ook in de medicatieoverdracht. En dat geeft Florence veel meer grip op de kwaliteit van zorg voor hun cliënten.

Customized mobile device voor de medewerker

De medewerkers kregen niet alleen een mobiele telefoon. Er werd ook gekeken naar hoe zij het toestel optimaal zouden kunnen gaan gebruiken. Hiervoor was per type medewerker een profiel gedefinieerd dat aansluit op hun behoeften qua werk en zorg. Vervolgens waren de bijbehorende applicaties ook aangepast naar deze profielen, zodat niet meer meerdere keren ingelogd hoeft te worden bij verschillende bronsystemen. Ook is Florence bezig de bereikbaarheid van de medewerker te optimaliseren. Op dit moment implementeert Van Vliet een vast mobiel integratie die begin volgend jaar live gaat. Daarmee zijn de Florence-medewerkers dan te bereiken via één nummer op meerdere apparaten. En is in een oogopslag te zien welke collega’s er beschikbaar zijn.

Zorg en ICT en de veranderende rol van de ICT-manager

‘Waar de traditionele ICT-manager voorheen veel meer gefocust was op alleen maar automatisering, moet hij nu veel meer gaan nadenken over wat er past binnen het zorgproces’, aldus Van Vliet. Als ICT- manager kijk je nu veel meer naar hoe je een proces kunt ondersteunen in plaats van alleen een applicatie beschikbaar te stellen. Informatisering is nu veel belangrijker geworden dan automatisering. ICT is een middel en geen doel op zich. Van Vliet: ‘Het gaat niet zozeer om wat ICT wil, maar om wat de cliënt en de zorgmedewerker wil’. De rol van de ICT-manager verandert daardoor van leverancier naar een regisseur tussen de leveranciers en de zorg in. Hij zorgt echt voor de vertaalslag tussen technische innovatie en de zogeheten ‘handen aan het bed’. Florence levert ook geen technisch beheerdiensten meer. Dit wordt nu door leveranciers gefaciliteerd. Van Vliet stelt nog wel de randvoorwaarden vast en bespreekt de service-level agreement (SLA). En is verder puur bezig met de regiefunctie om ICT en zorg bij elkaar te brengen.

Intrede van zorgdiensten thuis

Als we naar de nabije toekomst kijken, ziet Van Vliet zorgdiensten in de thuissituatie steeds meer zijn intrede doen. ‘Omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen en uiteindelijk ook zorg nodig hebben, zoeken zij vaker de veiligheid en geborgenheid van zorginstellingen op. Maar dan binnen hun eigen huiselijke sfeer’, zo vertelt hij. Er komt dus veel meer focus op alarmering, leefstijlmonitoring en welzijnsdiensten, maar dan digitaal. Waarbij Florence de zorgdiensten levert en terug kan vallen op de infrastructuur die T-Mobile biedt. Ook de vraag naar zorg zal in de ouderenzorg sterk toenemen. Van Vliet: ‘We zien al dat in de regio Den Haag de hoeveelheid zorgmedewerkers die straks beschikbaar is om die zorg te kunnen leveren, eigenlijk gaat zorgen voor een zorgkloof’. Er is dan meer vraag dan aanbod. Florence probeert deze vraag voor een deel op te vangen door te kijken naar hoe zij de informatie-uitwisseling op een juiste manier kan realiseren. Maar ook door na te denken over ondersteunende technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld het starten van een pilotproject wat betreft leefstijlmonitoring bij de mensen thuis.

cta-ebook-digitale-transformatie-5g

Digitale Transformatie

Wil je ook aan de slag met 5G? Ons gratis e-book biedt vier adviezen om met 5G aan de slag te gaan.

DOWNLOAD GRATIS
Beeld: Shutterstock, Florence