Connectiviteit

IoT in de klas: slimme CO2-meters gaan de strijd aan met slechte ventilatie én lage CITO-scores

Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht is gebleken dat basisschoolleerlingen die les krijgen in een slecht geventileerd klaslokaal, gemiddeld lager scoorden op de CITO-eindtoets dan kinderen die les kregen in een goed geventileerde ruimte. In dit Founders-artikel delen we de highlights van het onderzoek en laten we zien hoe basisschool De Pijler uit Rotterdam IoT inzet in de strijd tegen slechte ventilatie in de klas.

Clock 2 min

Weet je nog hoe zenuwachtig je was toen je de CITO-eindtoets moest maken? Voor leerlingen uit groep 8 is deze toets misschien wel het belangrijkste moment uit hun basisschoolcarrière. De score die je haalt op deze toets bepaalt namelijk voor een groot deel je middelbare schooladvies. Veel ouders en docenten waren bang dat hun kinderen door de sluiting van scholen tijdens de coronapandemie een leerachterstand op zouden lopen en daardoor slechter zouden scoren op de CITO-toets. Maar wat bleek? Slechte ventilatie heeft een nog groter negatief effect.

Het onderzoek van de Universiteit Maastricht

Kinderen brengen gemiddeld acht uur per dag door op school. Toch was er maar weinig bekend over de (effecten van) ventilatie in klaslokalen. Hoog tijd om dat te onderzoeken, vonden ze bij de Universiteit Maastricht. Het onderzoek duurde vijf jaar en vond plaats in 270 klaslokalen verspreid over 27 basisscholen. De schoolgebouwen waren gemiddeld 25 jaar oud en de meeste zijn voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Tijdens het onderzoek werden de schoolprestaties van leerlingen van groep drie tot en met groep acht gevolgd door middel van vaste toetsmomenten. Wat bleek? Hoe hoger de CO2-blootstelling, hoe lager de toetsscores van leerlingen.

Meer CO2: 13% minder kans op havo/vwo-advies

Opvallend is dat vooral oudere leerlingen lager scoorden op hun toetsen en dan voornamelijk op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Omdat in groep acht van de basisschool de CITO-eindtoets wordt afgenomen is de leeftijd dus een belangrijk aandachtspunt. Bij een hoge CO2-blootstelling tijdens het laatste semester van groep acht scoorden leerlingen slechter op de CITO-eindtoets dan leerlingen die aan minder CO2 werden blootgesteld. De slechtere scores maakten de kans op een havo/vwo-advies dertien (!) procent lager. Daar moet dus nodig iets aan gedaan worden.

Basisschool de Pijler gaat met de strijd aan met CO2

Basisschool de Pijler uit Rotterdam is één van de eerste basisscholen die de strijd aan ging met CO2. Door het plaatsen van slimme CO2-meters kreeg de school inzicht in de luchtkwaliteit in de verschillende klaslokalen. Maar dat niet alleen. De CO2-meters meten namelijk ook luchtvochtigheid, de concentratie aan vluchtige organische stoffen (deeltjes die aanwezig zijn in onder andere vloerbedekking, schilderijen en meubels en die vrijkomen door het gebruik van elektronische apparaten), temperatuur, luchtdruk, fijnstof en radon (een natuurlijk radioactief gas dat onder andere voorkomt in beton). Al deze data kun je realtime inzien op je laptop. Zo zien leerkrachten op ieder gewenst moment hoe de ventilatie in de klas is geregeld en kunnen ze waar nodig ingrijpen.

Het Internet of Things

CO2-melders zijn een mooi voorbeeld van IoT, ofwel: het ‘Internet of Things’. Met deze slimme technologie staan verschillende apparaten constant met elkaar in contact. Via speciale sensoren en een goede internetverbinding ‘praten’ de apparaten met elkaar. De data die wordt verzameld lees je af in een speciaal dashboard. Zo kun je altijd en overal data inzien en apparaten bijsturen waar nodig.

Slimme leerlingen met slimme CO2-meters

Begin 2022 heeft de overheid aangekondigd dat scholen en onderwijsinstellingen verplicht een CO2-meter in ieder klaslokaal moeten hangen om zo de ventilatie te verbeteren. Om scholen zo goed mogelijk te helpen is daar onder andere subsidie beschikbaar voor gesteld. Lees meer over het nut van CO2-meters in het onderwijs en de maatregelen en hulp vanuit de overheid en bestel vandaag nog jouw CO2-meter.

Beeld: T-Mobile