Productiviteit

5 hybride werken trends die na de pandemie op de werkvloer zichtbaar zijn

Na meer dan een jaar experimenteren met hybride werken staan veel bedrijven nu voor de vraag: zijn we klaar voor een toekomst waarin hybride werken de norm gaat zijn? Onlangs publiceerde Microsoft de Nederlandse resultaten van de jaarlijkse Work Trend Index. Dat is het meest recente onderzoek, uitgevoerd onder 31.000 mensen in 31 landen, naar hoe er gewerkt wordt en de behoeftes die spelen op de Nederlandse werkvloer. Uit de resultaten komen vijf trends naar voren die we graag met je delen. Eén ding is zeker: we zijn niet meer dezelfde mensen die begin 2020 naar huis gingen om vanuit huis te werken. Hoe ga jij binnen je eigen organisatie om met het managen van het ‘nieuwe normaal’? In dit artikel vind je handvatten om hybride werk écht te laten werken.

Clock 4 min

Wat is hybride werken?

Met hybride werken wordt de combinatie bedoeld van werken op kantoor, thuis of ergens anders. Waar het in het verleden ‘normaal’ was om op kantoor te werken, moest dat beeld door de pandemie noodgedwongen op de schop. Nu leven we in een wereld waarin de werknemer kritischer is en op kantoor werken opeens een bewuste keuze is geworden. Die flexibiliteit van het kiezen van je werklocatie vormt het uitgangspunt van hybride werken.

E-book Hybride Werken

E-Book Hybride werken-cover-lp-1

In dit e-book ontdek je verschillende oplossingen en mogelijkheden voor hybride werken en hoe je die toepast in jouw bedrijf.

DOWNLOAD GRATIS
Trend 1: We kijken anders naar onze werk-privébalans

De eerste trend uit het Work Trend Index onderzoek van Microsoft leert ons dat we anders zijn gaan kijken naar onze work-life balance. De pandemie heeft de manier waarop we kijken naar werk als een onderdeel van ons leven veranderd. Plotseling was een spontaan praatje op de werkvloer verleden tijd en zagen we onze collega’s alleen nog maar via een scherm. De toename in het continu ‘online moeten zijn’ zorgde er de afgelopen twee jaar voor dat Nederlanders op een andere manier naar hun eigen werk-privébalans kijken. Gezondheid en welzijn zijn voor twee op de vijf werknemers belangrijker dan vóór de pandemie. Zelfs zó belangrijk dat mensen bereid zijn om van werkgever te wisselen om werk en privé beter in balans te houden.

Trend 2: Managers willen meer mogelijkheden krijgen om hybride werken mogelijk te maken

Er was een pandemie voor nodig om managers in te laten zien dat werknemers prima thuis konden werken. Toch is het voor Nederlandse bedrijven nog steeds een uitdaging om hybride werk écht goed te laten werken. Managers zijn hierin een belangrijke speler. Meer dan de helft van de managers geeft aan dat het management out of touch is met de werkvloer. Ze zijn bang dat de productiviteit van werknemers minder is geworden sinds de introductie van hybride werk. Dat terwijl meer dan driekwart (81%) van de werknemers op hun beurt zegt even productief of nog productiever te zijn vergeleken met een jaar geleden. Maar: de wil voor verandering is er. Meer dan twee derde van de managers in Nederland zou willen dat ze meer konden doen om verandering voor hun team te realiseren, maar het ontbreekt ze aan invloed of de middelen. Weten of jij nog meer kan doen om hybride werken tot een succes te maken? Lees dan ons artikel met 5 hybride werken tips.

Trend 3: Management moet duidelijker zijn in het scheppen van verwachtingen

Tot twee jaar geleden wisten we niet beter: werken doe je op kantoor. Heel af en toe kwam een dagje thuiswerken wel eens voor. Tijdens de pandemie stond ook dit wereldbeeld op z’n kop. Nu we langzaam terug naar ‘normaal’ gaan, speelt bij veel werknemers de vraag: moet ik nu weer terug naar kantoor? En hoe vaak? Alleen om die specifieke weekvergadering bij te wonen, of iedere dag? Uit het onderzoek van Microsoft blijkt dat minder dan een kwart van de Nederlandse bedrijven hierover duidelijke afspraken heeft gemaakt. Dit laat de werknemers achter in twijfel: voor een derde (34%) is het weten wanneer zij op kantoor of op afstand moeten en kunnen werken momenteel de grootste uitdaging. Zorg dus voor een duidelijk beleid rondom hybride werken en betrek je werknemers daar bij.

Trend 4: Werknemers staan open voor nieuwe manieren van vergaderen

Het beeld dat we hebben van vergaderen is sinds de pandemie drastisch veranderd. Van de ene op de andere dag gingen we van fysiek samenkomen op kantoor naar online meetings vanaf de keukentafel. Opeens zagen onze werkdagen er heel anders uit. Uit het rapport van Microsoft blijkt dat de wekelijkse vergadertijd voor Teams-gebruikers wereldwijd met maar liefst 252% toenam. Werkdagen werden 46 minuten langer en werken buiten kantoortijd en in het weekend kwamen vaker voor. Als gevolg daarvan hebben Nederlandse werknemers laten zien open te staan voor nieuwe manieren van vergaderen. Bijna de helft (47%) staat open voor het gebruiken van digitale ruimtes in de zogeheten ‘metaverse’ (een virtuele, interactieve omgeving) voor meetings of teambijeenkomsten. Wil je meer over dit onderwerp weten? Lees dan ons artikel met handige tips over hybride vergaderen.

Trend 5: De heropbouw van sociale netwerken en relaties ziet er anders uit in een hybride wereld

Tijdens de coronacrisis was voor veel mensen het wegvallen van sociale interacties één van de meest ingrijpende veranderingen in het dagelijkse leven. De traditionele connecties op de werkvloer, de borrels op vrijdagmiddag en het welbekende praatje bij de koffieautomaat: ze zijn niet meer wat ze zijn geweest. Meer dan de helft (61%) van de Nederlandse werknemers zegt minder vriendschappen op het werk te hebben sinds we met z’n allen begonnen met hybride werken. Misschien is het daarom dat bijna twee op de vijf (39%) werknemers die momenteel hybride werken binnen een jaar volledig op afstand wil gaan werken. Meer dan de helft (59%) van de werknemers die zijn gestart tijdens de pandemie denkt er zelfs over na om van werkgever te veranderen het komende jaar. Een goede samenhang en sfeer op de werkvloer opbouwen blijken grote uitdagingen. Meer dan twee derde (68%) van de managers zegt bezorgd te zijn dat werknemers onvoldoende ondersteuning krijgen om succesvol te kunnen werken, zij het hybride of op afstand.

Conclusie: omarm de hybride werken cultuur

Het is duidelijk: hybride werken is here to stay. Maar er is nog wel werk aan de winkel. De afgelopen twee jaar hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten op werkend Nederland. “We moeten inzien dat de enige manier waarop een bedrijf tegenwoordig succesvol kan zijn, is door werknemers de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken, in harmonie met hun persoonlijkheid en levensstijl,” zegt Shanna Bosmans, Chief Hybrid Officer (CHO) bij Microsoft Nederland. De veranderende cultuur accepteren en omarmen is de enige manier om je organisatie en werknemers te begeleiden op de weg naar succes.

Bekijk nu: Eerste Hulp bij Hybride Werken

Onlangs deelde Kim Spinder, expert in leiderschap, strategie en verandermanagement, praktische tips voor IT-managers en liet ze zien hoe andere bedrijven hybride werken volledig omarmd hebben binnen de bedrijfscultuur. Egbert Kroon, Director B2B Development Innovations bij T-Mobile, schoof ook bij haar aan tafel. Samen bespraken zij, vanuit IT-perspectief, het ideale hybride-werken-pakket. Benieuwd hoe dat was? Bekijk de webinar Eerste hulp bij hybride werken direct terug!

E-Book Hybride werken-cover-lp-1

E-book Hybride Werken

In dit e-book ontdek je verschillende oplossingen en mogelijkheden voor hybride werken en hoe je die toepast in jouw bedrijf.

DOWNLOAD GRATIS
Beeld: T-Mobile