Productiviteit

Nationale Klimaatweek: 5 interessante activiteiten voor ondernemers

De klimaatdoelstellingen zijn hot onder ondernemers. In 2020 droegen ondernemers met ruim 3500 projecten bij aan een gezamenlijke CO2 vermindering van maar liefst 3,43 Mton CO2 per jaar. Om nóg meer burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf vandaag tot en met 5 november 2021 voor het eerst de Nationale Klimaatweek 2021. Founders dook in het programma en selecteerde 5 activiteiten die voor jou als ondernemer interessant kunnen zijn.

Clock 3 min

Tijdens de Nationale Klimaatweek sluiten zogenaamde ‘Klimaatsupporters’ (organisaties en bedrijven) zich bij het ministerie aan om samen in actie te komen en te werken aan een duurzaam Nederland. T-Mobile Nederland is als één van de grootste telecomproviders van Nederland één van de aangesloten Klimaatsupporters.

5 Tips voor ondernemers

De overheid, veel burgers en organisaties zoals T-Mobile dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de klimaatdoelen in 2030 te behalen, is de boodschap tijdens deze week. Wil jij met jouw onderneming ook een bijdrage leveren? Maar weet je nog niet precies hoe? Laat je dan inspireren door de vele activiteiten die er in de Nationale Klimaatweek georganiseerd worden. Founders selecteerde een top 5, maar check vooral de website van de Nationale Klimaatweek voor het volledige programma.

Tip 1: Nederlandse alliantie voor Klimaatactie

Neem kosteloos deel aan de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie. Ga samen met de reeds 75 deelnemende bedrijven en instellingen 40% CO2-uitstoot besparen in 5 jaar tijd. Ontvang een handboek CO2-neutraal ondernemen, de link naar de footprint calculator en neem deel aan (online) seminars. Deze samenwerkingsalliantie is bedoeld voor alle bedrijven en instellingen in Nederland met meer dan 3 FTE.

Meer info

Tip 2: Dag van het Klimaatakkoord

Over een ding is iedere betrokkene bij het Klimaatakkoord het eens: het tempo moet omhoog om de doelen van Parijs te halen. ‘Versnellen naar Parijs’ is daarom het motto van de Dag van het Klimaatakkoord op 1 november. Het wordt een dag vol klimaatinspiratie. De Dag van het Klimaatakkoord is bedoelt voor alle partijen die bij het Klimaatakkoord en de klimaat-thema’s zijn betrokken. De Dag van het Klimaatakkoord wordt georganiseerd door Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Meer info

Tip 3: Excursie Green Village TU Delft

Green Village is de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek integraal hun experimentele duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving. Door in dit regelluwe ‘openlucht-lab’, waar echt gewoond en gewerkt wordt, aandacht te besteden aan de technische, bedrijfseconomische, maatschappelijke en regelgevings/beleidsmatige uitdagingen, helpen zij innovatieve partijen via The Green Village versnellen van theorie naar praktijk om daar opgeschaald impact te hebben. De Green Village is bedoeld voor bedrijven.

Meer info

Tip 4: Masterclass Klimaatveiligheid

Wat is het verband tussen klimaatverandering en veiligheid? Tijdens deze online masterclass zal er een introductie worden gegeven over de relatie tussen klimaatverandering en veiligheid, en de rol van Defensie hierin. Door de sprekers wordt er dieper in gegaan op drie specifieke klimaatveiligheidsonderwerpen, bijvoorbeeld de geopolitieke gevolgen van de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. De masterclass wordt georganiseerd door Youth Climate Security Talks en is bedoeld voor iedereen die interesse heeft.

Meer info

Tip 5: Data & Klimaat congres

Op 28 oktober 2021 organiseren Euroforum en de provincie Gelderland het congres Data & Klimaat. Een congres over datagedreven samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen. Het congres wordt georganiseerd met vertegenwoordigers van de EU, het Rijk, gemeente Arnhem, Wageningen University & Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Rijn IJssel en de netwerkorganisatie het Gelders Energie Akkoord. Samen doen zij een oproep aan overheden, bedrijfsleven, NGOs, consultants, wetenschappers en maatschappelijke initiatieven: bundel je krachten en kennis!

Meer info

Klimaatsupporter

Duurzaamheid is een van de vier pijlers van ons CSR programma ‘Connect to Change’. In april publiceerden we ons CSR-rapport 2020. In het Founders artikel CSR: 4 manieren waarop wij onze business inzetten om een betere wereld te creëren lees je hoe we in 2020 bijgedragen hebben aan een betere wereld. Alie Rozendal, Manager Environmental Management System (EMS) bij T-Mobile Nederland, is erg blij met de deelname als Klimaatsupporter: ‘’We willen zo milieuvriendelijk en circulair mogelijk werken. Dat lukt, ondanks de sterke groei van ons netwerk, de grote groei van ons dataverkeer en de uitbreiding van het aantal winkels. Daarbij kijken we allereerst wat we zelf kunnen doen. Enerzijds door onze energie-efficiëntie te verhogen en ons netwerk volledig op groene stroom te laten draaien. Anderzijds door onze afvalproductie te verminderen door bijvoorbeeld netwerkonderdelen die vervangen worden, volledig te recyclen.’’

Beeld: T-Mobile