Technologie

Garage2020 wil met technologische innovatie jeugdhulp overbodig maken

Kinderen en jongeren maken gebruik van de allernieuwste innovaties, wat betekent dat voor jeugdhulporganisaties? Met die gedachte is Garage2020 in 2015 van start gegaan met een missie die er niet om liegt: jeugdhulp overbodig maken.

Clock 2 min

Inmiddels is er een landelijk netwerk van garages in Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Twente en Friesland: innovatiewerkplaatsen die concrete oplossingen ontwikkelen als alternatief voor de huidige jeugdhulp door slim gebruik te maken van design thinking en technologie.

Innovatie is nodig

Op dit moment komt één op de tien kinderen in aanraking met jeugdhulp. Onderzoek wijst uit dat twee op de tien kinderen psychische problemen heeft. De behoefte aan hulp voor kinderen neemt alleen maar toe, terwijl er vanuit de overheid minder geld beschikbaar is. Dat vraagt om radicale en op waarde gedreven innovatie.

“En met een beetje innovatie komen we er niet”, zegt Levi van Dam, co-founder van Garage2020. “Daarom is Garage2020 vanuit Spirit Jeugdhulp als aparte entiteit opgestart om radicale innovatie mogelijk te maken. We lossen het probleem niet op door steeds meer geld in de zorg te steken. Wij denken liever na over een samenleving die zo is ingericht dat jeugdhulp niet meer nodig is en richten ons op de vraag: ‘Hoe kun je jongeren kansrijk en veerkrachtig laten opgroeien?’”

Overheid en bedrijfsleven

Dit kan Garage2020 niet alleen. “Wij bieden het platform en geven inzicht in de meest urgente vraagstukken. Het draait om co-creatie. Innovatie van de jeugdhulp is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van overheid èn bedrijfsleven”, aldus van Dam.

“Om echt een verschil te maken, hebben we elkaar nodig. De kinderen van vandaag zijn immers de burgers, klanten en werknemers van morgen. Het appèl aan onze partners is dan ook: hoe kunnen jullie ondernemersdoelstellingen betekenisvol zijn voor een betere jeugd?”

Van business case naar value case

Het lijkt logisch om samen te werken aan zo’n belangrijke missie. Toch is het niet vanzelfsprekend.

“Samen innoveren op dit soort vraagstukken vergt echt een andere mindset. Bij bedrijven draait het nog vaak om de traditionele business case, waarin alles gaat om rendement. Terwijl je het ontwikkelen van alternatieven voor jeugdhulp zou moeten benaderen als value case, waarin je kijkt naar de waarde die je samen kunt realiseren voor de samenleving. En dat gaat veel verder dan euro’s. Het voordeel van samenwerking is evident, als je het wilt zien.”

Van Dam haalt een voorbeeld aan van zo’n samenwerking: “Met luchtvaartmaatschappij Transavia ontdekten we een parallel in onze bedrijfsprocessen: beide brengen we mensen van A naar B op een veilige manier. Beiden ervaren we wachttijden, moeten we onze klanten voorzien van tijdige en adequate informatie en benutten we data, op die vlakken kunnen we van elkaar leren.”

Resultaat

Een ambitieuze missie is mooi, maar het gaat om het resultaat. De werkwijze van Garage2020 werpt zijn vruchten af.

In de innovatiewerkplaats gaan jeugdhulpprofessionals samen met andere disciplines als designers, tech-specialisten, en de jeugd zelf aan de slag, om slimme oplossingen te ontwikkelen voor vraagstukken rondom wonen, mobiliteit, connectiviteit, onderwijs en vrije tijd.

En met resultaat, zoals bijvoorbeeld Yuno, een wearable die real-time feedback geeft over stress of een initiatief waarbij intelligente data-analyse wordt toegepast om uithuisplaatsingen in gezinnen te voorspellen en te voorkomen. Maar ook minder technologisch gedreven, maar nog altijd innovatieve oplossingen zoals LearnLiveWorkPlay, een vernieuwend concept voor huisvesting in een voormalige jeugdgevangenis in Amsterdam.

Meer weten over Garage2020 of hoe je zou kunnen ondersteunen? Bezoek dan de website!

Beeld: Shutterstock