Laat je inspireren
door Join Us en Typhoon

Stichting Join Us, Typhoon en T-Mobile doorbreken samen het taboe van eenzaamheid.

Voel je verbonden

Met zijn nieuwe single ‘Alleen In De Pauze’ wil Typhoon het taboe van eenzaamheid onder jongeren doorbreken. Hij liet zich voor deze track inspireren door verhalen van jongeren die zich vaak alleen voelen. Hij heeft het nummer geschreven aan de hand van zijn eigen ervaringen en gesprekken met jongeren die zich vaak alleen, buitengesloten of geïsoleerd voelen. Met zijn song wil hij een bijdrage leveren aan het doorbreken van taboes rondom eenzaamheid, een chronisch probleem onder 200.000 jongeren in Nederland.

TYPHOON ALS AMBASSADEUR

Rapper en zanger Typhoon (Glenn de Randamie) is ambassadeur van Join Us. Typhoon: ‘Dit ambassadeurschap past bij me. Ik wil graag verbinden. Zoveel jongeren komen niet tot bloei. Dat is funest voor de toekomst. Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is om goed met gevoelens van eenzaamheid om te gaan. Mijn muziek heeft mij een stem gegeven en zorgde ervoor dat ik zag dat ik niet de enige was. Helaas is het probleem nog steeds actueel en daarom vind ik het belangrijk dat er meer aandacht voor komt. Ik weet wat het doet als er juist wel over gesproken wordt. Met ‘Alleen In De Pauze’ wil ik jongeren in deze situatie een hart onder de riem steken, maar ook ouders en opvoeders bewust maken van deze problematiek en laten zien dat er partijen zijn, zoals Join Us, waar deze jongeren naartoe kunnen.’

HET STERKE VAN JOIN US

Join Us pakt eenzaamheid bij jongeren aan. De stichting is actief in 64 gemeenten en er zijn meer dan 100 groepen. Naast de Join Us groepen op locatie zijn er ook online groepen en is er een Join Us community waar jongeren die zich alleen voelen elkaar vinden. Join Us brengt jongeren met elkaar in contact en helpt ze sociaal sterker te worden. Digitale redzaamheid is daar onderdeel van.

IEDEREEN IS UNLIMITED

T-Mobile is sinds 2021 maatschappelijk partner van Join Us en vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Door het nummer ‘Alleen In De Pauze’ van Typhoon samen te lanceren bundelen we onze krachten en laten we deze jongeren zien dat Join Us ze kan helpen.
T-Mobile wil dat iedereen, echt iedereen, kan participeren in de maatschappij. Onze technologie levert daarin een belangrijke bijdrage. In ieder mens schuilt een Unlimited.
Beluister de podcast en hoor hoe jongeren zich gesteund voelen door Join Us.

Alleen In De Pauze

Veelgestelde vragen lancering 'Alleen In De Pauze'

  • Toegang tot de online samenleving is één ding, maar het hebben van connecties die er echt toe doen is iets anders. Daarom zet T-Mobile zich in om eenzaamheid en sociale uitsluiting actief tegen te gaan. Zo zijn we sinds 2021 maatschappelijk partner van Join Us en ontstond het idee voor een nummer voor jongeren. Door de song ‘Alleen In De Pauze’ samen met Typhoon en Join Us te lanceren, bundelen we onze krachten en laten we jongeren, hun ouders en begeleiders zien dat Join Us ze kan helpen.

  • T-Mobile vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Voor de jongeren die zijn aangesloten bij Join Us gaat het naast verbinding online ook om verbinding offline. We zetten ons in voor mensen die zich niet aangesloten voelen bij de wereld om hen heen en zich daardoor eenzaam voelen.

  • Stichting Join Us werd in 2018 opgericht door Jolanda van Gerwe om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Join Us brengt jongeren van twaalf tot dertig jaar samen en helpt hen sociaal sterker te worden. Met een uniek eigen programma en in een online community. Onder de vlag van Join Us werken meer dan honderd jeugdprofessionals in ruim zestig Nederlandse gemeentes.

  • Met een uniek eigen programma (lees meer onder ‘Wat is de stichting Join Us?’) en de online variant de Join Us community. Hier kunnen jongeren terecht die te ver weg wonen van een fysieke Join Us locatie. De Join Us community werd in 2021 gelanceerd samen met ambassadeur Typhoon. Het is de leukste online ontmoetingsplek voor jongeren die zich soms alleen voelen. Een veilige plek waar jongeren elkaar ontmoeten, samen lol hebben en elkaar kunnen helpen.