Brochures en formulieren

Download bestanden van T-Mobile

Contractovername

 

Op dit moment verbeteren we de manier waarop we het abonnement overzetten. Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk om Contractovername aan te vragen. We verwachten dat je eind oktober weer een aanvraag kunt indienen. Bedankt voor je geduld.

Tarievenoverzicht

Hier vind je alle tarieven die T-Mobile hanteert, zowel nu als in het verleden.

Algemene voorwaarden

Hier vind je alle algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op jouw abonnement.