Factuuruitleg

De facturen per abonnement toegelicht

Maandkosten
Hier vind je de standaard vaste maandkosten.
Je betaalt de vaste maandkosten vooraf; bij ‘periode’ zie je over welke periode je deze kosten betaalt en op welke datum je dus je nieuwe tegoed hebt ontvangen.

Als je in een lopende factuurperiode je tariefplan wijzigt
Als je in een lopende factuurperiode je tariefplan wijzigt, zie je hier een creditering voor je oude tariefplan over de periode vanaf de wijziging t/m het eind van de desbetreffende factuurperiode. Voor dezelfde periode worden alsnog kosten in rekening gebracht voor je nieuwe tariefplan.

Gebruikskosten
Hier zie je wat je (eventueel) aan extra kosten hebt gemaakt, dus wat er niet met je bundel is verrekend. Dit kan komen doordat je over je vooraf ingekochte tegoed bent heengegaan, of doordat je gebruik hebt gemaakt van diensten die niet met je bundel verrekend worden. Heb je internet verbruikt maar geen (geschikte) internetbundel, dan betaal je per MB. Deze kosten vind je ook terug onder gebruikskosten als je geen Flex-tegoed meer over hebt.
Gebruikskosten worden achteraf in rekening gebracht; bij ‘periode’ zie je tot en met welke datum de kosten zijn gefactureerd.

Berekening gesprekskosten voor bellen
Je betaalt per seconde, met een minimum van een minuut. De vermelde tijd bij de gebruikskosten en op de gebruiksspecificatie is de tijd dat je werkelijk buiten de bundel gebeld hebt.

Als je in een lopende factuurperiode je tariefplan wijzigt
Als je in een lopende factuurperiode je tariefplan wijzigt, worden de gebruikskosten apart vermeld voor beide tariefplannen (je oude en nieuwe tariefplan).

Kortingen/overige kosten
Hier zie je eventuele (terugkerende of eenmalige) kortingen en kosten, zoals:
- kortingen op de vaste kosten en/of aansluitkosten;
- eenmalige kosten voor bijvoorbeeld een nieuwe simkaart.

Totaalbedrag
Hier vind je het totaalbedrag van je factuur, inclusief btw.
Dit is dus het bedrag dat door ons wordt geïncasseerd, of dat je zelf via acceptgiro dient over te maken. T-Mobile hanteert een betalingstermijn van tien dagen voor particuliere klanten.

In brochures en op onze website worden alle T-Mobile tarieven inclusief 21% btw weergegeven. Dat is het bedrag dat je uiteindelijk betaalt. Op facturen dient echter ook getoond te worden wat het factuurbedrag exclusief btw is. Daarom wordt bij het ‘Subtotaal’ vermeld wat je exclusief btw zou betalen.
Hier wordt vervolgens 21% btw bij opgeteld en dat resulteert in het totaalbedrag van de factuur.

Bundelinformatie
Hier zie je de informatie over het Flex-tegoed:
- Vorig tegoed: het tegoed dat je aan het begin van de afgelopen periode had.
- Verbruikt: het tegoed dat je verbruikt hebt in de afgelopen periode.
- Ingekocht: het nieuw ingekochte tegoed voor de komende/nieuwe periode.
- Nieuw tegoed: het totaal te gebruiken tegoed voor de komende periode.

Als je in een lopende factuurperiode je tariefplan wijzigt
Als je in een lopende factuurperiode je tariefplan wijzigt, en je neemt je tegoed van je oude tariefplan mee, dan wordt er bundelinformatie vermeld voor beide tariefplannen.

Flex factuur


Kostenoverzicht Duur/aantal Periode Bedrag Totaal
Maandkosten 31,31
Flex 25 '06 03.10.13 t/m 04.10.13 1.40
Flex 25 '06 05.10.13 t/m 04.11.13 21,01
Web'n'walk Standard 03.10.13 t/m 04.10.13 0,54
Web'n'walk Standard   05.10.13 t/m 04.11.13 8,36  

Gebruikskosten buiten bundel Flex 25 '06 t/m 04.10.13 3,69
Binnen Nederland 3:48 min. 0,61
SMS-berichten 7 0,98
Servicenummers 2:26 min.   2,10  

Kortingen/overige kosten 22,06
Aansluitkosten 44,12
50% korting aansluitkosten     -22,06  

Subtotaal excl. BTW 57,06
BTW 21%       11,98
Totaal       €69,04

Het totaalbedrag wordt omstreeks 15 oktober 2013 van uw rekeningnr. NL99BANK0123456789 afgeschreven.

Bundelinformatie exclusief BTW
Bundelinformatie Periode Vorig tegoed Verbruikt Nieuwe periode Ingekocht Nieuw tegoed
Flex 25 03.10.13 t/m 04.10.13 € 1,40 € 1,40 05.10.13 t/m 04.11.13 € 21,01 € 21,01