Klimaat & Energie
100% groen, 20% minder CO2

 

 

In 2020 hebben wij een 20% kleinere CO2-voetafdruk

Onze ambitie is 20% CO2-reductie in 2020, ten opzichte van 2008. Maar, ons netwerk groeit. Meer mensen maken gebruik van ons netwerk, met meer dataverbruik dan ooit. Dat gaat gepaard met toenemend energieverbruik. De focus in ons energiebeheer ligt dan ook op energie-efficiëntie. Dit betekent dat we ernaar streven het absolute energieverbruik van ons netwerk en kantoor zo laag mogelijk te houden.

Dit hebben we bespaard in 2018

Energiebesparingen in onze netwerken, datacentra, kantoren en auto's, hebben geleid tot een maximale stijging van 7,5% in het energieverbruik in 2018. Dat is 50% lager dan het verwachte energieverbruik van dat jaar. Dit is het resultaat van technologische maatregelen, maar ook van bewustwording van duurzaamheid bij onze medewerkers.

20% energiebesparing in datacentra

Het optimaliseren van ons volledige netwerk heeft de afgelopen jaren geleid tot een energiebesparing van 20%. Onder andere door het uitschakelen van verouderde apparatuur en het verhogen van de maximumtemperatuur in datacentra, waardoor er minder koeling nodig was.

Meer dan 50% energiebesparing in kantoren

Het energieverbruik in onze kantoren is tussen 2013 en 2018 gedaald van 8,5 miljoen kWh naar 4 miljoen kWh. Een besparing die overeenkomt met het jaarlijkse energieverbruik van zo’n 1300 Nederlandse huishoudens! Ook hebben we ons gasverbruik fors weten te verminderen.

12% energiebesparing in T-Shops

Het energieverbruik in de T-Shops is tussen 2013 en 2018 gedaald van 4,9 miljoen kWh naar 4,1 miljoen kWh. Onder andere dankzij 100% LED-verlichting én gedragsverandering van de medewerkers.

 

 

60.000 kWh energie
geproduceerd door de 300 zonnepanelen op ons dak

 

 

8 jaar op rij ISO 14001 gecertificeerd

In 2011 was T-Mobile de eerste Nederlandse telecomprovider met een ISO 14001 certificaat. Jaarlijks behalen we de hercertificering. Dit houdt in dat T-Mobile een milieubeheersysteem heeft waarin duidelijk milieubeleid, doelstellingen en het beheer van milieurisico's speerpunten zijn. Dit zorgt er ook voor dat we te allen tijde voldoen aan de geldende milieuwet- en regelgeving.

Bekijk ook onze andere thema's

Afvalreductie & behoud van natuurlijke hulpbronnen
Afvalreductie

Afvalreductie

Wij zetten ons in voor de principes van een circulaire economie.

Duurzame bedrijfsvoering
Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Wij hanteren een hoge duurzaamheidsstandaard.

Alles weten over duurzaamheid?

Download ons rapport Duurzaamheid 2018. Daarin vind je alle resultaten die we in 2018 behaald hebben.