Gezonde lucht
gezonde leerlingen

Frisse lucht op scholen als basis voor goed onderwijs

De pandemie heeft laten zien dat het onderwijs een plek is waar je snel besmet kunt raken met corona. Opeengepakt in oude schoolgebouwen werden veel leerlingen en docenten ziek. Onderzoek liet zien dat dit komt door slechte ventilatie. Een goed geventileerd lokaal vermindert niet alleen de overdracht van ziektes, het zorgt ook voor betere prestaties en focus. Gezonde lucht zorgt dus voor gezonde leerlingen.

Beter geventileerde scholen

Met deze wetenschap heeft het kabinet daarom begin 2022 een set aan maatregelen aangekondigd: scholen en onderwijsinstellingen moeten de ventilatie verbeteren. Dit begint met een verplichte CO2-meter in elk klaslokaal. Om scholen zo goed mogelijk te helpen is er onder andere subsidie beschikbaar gesteld. Op deze pagina praten we je graag bij over het nut van CO2 meten, de juiste meters en de maatregelen en hulp vanuit de overheid.

Waarom is CO2 een probleem?

Ieder mens ademt CO2 uit, iets heel natuurlijks dus. Maar als deze CO2 niet weg kan, doordat je binnen in een slecht geventileerde ruimte bent, heeft dit veel invloed op de luchtkwaliteit. Te veel CO2 in een ruimte zorgt voor vervuilde lucht, met alle gevolgen van dien.

Lees meer

Wat doet een CO2-meter?

Een CO2-meter meet de hoeveelheid CO2 in de ruimte zodat je het gelijk ziet als er een ongezonde grens overschreden wordt. Door de informatie van een CO2-meter weet je of het tijd is om een raam open te zetten. Of dat het tijd is om het grondiger aan te pakken. De meeste CO2-meters meten meer gassen en stoffen die de gezondheid beïnvloeden, zodat je een compleet beeld krijgt.

Wat een CO2-meter kan meten

Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheid

Deze is ideaal tussen de 40% en 60%. Te droge lucht veroorzaakt hoesten, droge huid en overdracht van ziekte. Te vochtige lucht zorgt weer voor schimmelvorming en astmaklachten.

Temperatuur

Temperatuur

Als het te warm is, dan gaat de productiviteit van de leerlingen omlaag. Elk graad boven de 25┬░C zorgt voor een verlies van 2% aan productiviteit.

VOC’s

VOC’s

Dit zijn Vluchtige Organische Stoffen. Het zijn de deeltjes die aanwezig zijn in vloerbedekking, wandbekleding, schilderijen en meubels. Ze komen vrij door elektronische apparaten, zoals computers, en veroorzaken o.a. hoofdpijn en irritatie aan de luchtwegen.

Fijnstof

Fijnstof

Van pollen tot verontreinigde stoffen van uitlaatgassen, dat is fijnstof. Het kan irritatie, allergie of ziekte veroorzaken.

Radon

Radon

Radongas is radioactief gas dat van nature vrijkomt uit de bodem of uit bouwmaterialen zoals beton, baksteen en natuursteen. Het is zelf niet schadelijk maar wel als het ‘vervalt’. Het kan dan kanker veroorzaken. Goede ventilatie gaat Radon tegen.

Airthings View CO2
for Business

Speciaal voor het onderwijs ontwikkelde Airthings in 2021 de View CO2 for business. Dit draadloze apparaat is alleen uitgerust met sensoren die echt nodig zijn voor de luchtmeting van een klaslokaal: CO2, luchtvochtigheid en temperatuur. De View CO2 verbruikt minder stroom waardoor de batterijen zeker 10 jaar meegaan. Op het display ziet u overzichtelijk de waarden van een lokaal. Als de luchtkwaliteit de verkeerde kant op gaat, geeft een heldere LED-indicator met stoplichtfunctie dit aan. Om te zorgen dat u alle lokalen in de school tegelijk in de gaten kan houden, sturen alle meters de data naar een overzichtelijk dashboard.

View Plus for Business

Houd alle lokalen in de gaten

Op het Airthings dashboard komen de gegevens van alle meters samen. Het is een duidelijk overzicht van gebouw(en) met realtime meetwaarden. De data is 24/7 beschikbaar in een beveiligde cloudomgeving en bereikbaar via web en app. Met de data kunt u rapporten genereren en advies krijgen over het verbeteren van de binnenlucht. Ook kunt u via API koppelingen maken met andere systemen. Het aantal gebruikers is ongelimiteerd en per gebouw zijn verschillende gebruikers en rechten gemakkelijk in te stellen.

Dashboard Airthings

Valt uw school hieronder?

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen deed onderzoek naar de stand van zaken van de uitkering voor ventilatie van scholen. Daaruit blijkt dat er op een deel van de scholen technische aanpassingen nodig zijn om de ventilatie te laten voldoen aan de regelgeving.

Als aanvulling op dit onderzoek, heeft het onafhankelijke instituut ‘Ruimte-OK’ een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar gebouwtypen en ventilatiesystemen:

  • 27,6 % van de 2.174 onderzochte schoolgebouwen voldoet nog niet aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas.
  • Voor het primair onderwijs ligt het percentage dat niet voldoet op 27,9% en voor voortgezet onderwijs op 26,4%.
  • In het primair onderwijs is de ventilatieproblematiek het grootst voor de gebouwen uit de jaren 1946-1978. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor de gebouwen uit de jaren 1978-1992.

Van de verschillende type ventilatiesystemen presteert het mechanische ventilatiesysteem het best. Het natuurlijke ventilatiesysteem presteert het minst.

Hoe werkt de subsidie?

De overheid heeft begin februari 2022 besloten dat de luchtkwaliteit in het basis- en voortgezet onderwijs moet worden verbeterd. Onderdeel hiervan is het verplicht installeren van CO2-meters in klaslokalen. Met de meters is het heel makkelijk om te zien welke ruimtes betere ventilatie nodig hebben. Zo weet u waar u aan de slag moet.

Om scholen te helpen is er een flinke subsidie beschikbaar gesteld. Deze kan door gemeentes worden aangevraagd. Ook is het Hulpteam Optimaal Ventileren via het onafhankelijke instituut ‘Ruimte-OK’ beschikbaar gesteld. Dit team van experts kan door scholen worden ingeschakeld om ze te helpen de ventilatie situatie inzichtelijk te maken. CO2 meters helpen deze experts natuurlijk enorm. Wilt u precies weten hoe het werkt voordat u de Airthings View CO2 for Business besteld? Kijk dan ook even bij de veelgestelde vragen van de RVO.

We nemen contact op

Wil je meer weten over de Airthings View CO2 for Business of ze bestellen? Vul het formulier in en we nemen snel contact met je op.

Optioneel