Via deze manier hopen we je te helpen bij het instellen van de Office Essential applicatie zodat je er maximaal gebruik van kunt maken. Hieronder zie je de drie basisschermen van de mobiele Android en iOS app: Het hoofdmenu, het hoofdscherm en het statusoverzicht. Deze zullen veelvuldig terugkomen in de handleiding. Binnen de selfservice portal wordt er een onderscheid gemaakt tussen de Admin view en de User view.

De Admin view biedt mogelijkheden om gelijktijdig uitgebreide aanpassingen te doen voor alle gebruikers, ingestelde groepen of individuele gebruikers. Enkel administrators hebben toegang tot deze Admin view.

De User view biedt mogelijkheden om persoonlijke aanpassingen te maken. Tevens kan de gebruiker hier enkele functionaliteiten beheren welke ook in de Office Essential mobiele app en/of de desktopapplicatie te beheren zijn. Alle gebruikers van Office Essential hebben toegang tot de User view.

Kies onderstaand voor de iOS, Android of Desktop handleiding en zoek aan de hand van de juiste categorie en de daarop volgende stappen het antwoord op jouw vraag.

Let op: De afbeeldingen behorend bij de stappen kunnen door updates afwijken.

Hoofdmenu

Via dit menu kun je eenvoudig navigeren naar verschillende categorieën binnen de app.

Hoofdscherm

Dit is het hoofdscherm van de Office Essential app.

Statusoverzicht

In dit scherm kun je door middel van het selecteren van een activiteit je huidige status eenvoudig aanpassen.