Mobiele telecommunicatie, antennes en gezondheid

Het gebruik van mobiele telecommunicatie is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Van het dagelijks gebruik van je mobiele telefoon tot de ontwikkeling van nieuwe IoT-technologie en geavanceerde netwerken. Deze ontwikkelingen leiden uiteraard ook tot vragen. Ook over mogelijke effecten hiervan op de gezondheid. Op deze pagina geven we antwoord op een aantal van deze vragen. Ook laten we je zien waar je betrouwbare en onafhankelijke informatie vindt.

Telecommunicatie

en gezondheid

 

 

Mobiele telecommunicatie, antennes en gezondheid

Zendmast

Mobiele telecommunicatie en gezondheid

Iedereen wil zonder zorgen gebruikmaken van mobiele telefonie. En profiteren van technologische ontwikkelingen. Daarom werken verschillende organisaties aan onderzoek en voorlichting.

De introductie van nieuwe technologieën (2G, 3G, 4G en nu 5G) kunnen sommige mensen als zorgwekkend ervaren. T-Mobile neemt deze zorgen serieus en blijft het Nederlandse publiek hierover op een transparante en op feiten gebaseerde manier informeren. We houden ons daarbij altijd aan de geldende veiligheidsnormen, ook wel ‘blootstellingslimieten’ genoemd.

De (internationale) limieten voor blootstelling veranderen niet met de komst van 5G.
Metingen, uitgevoerd door onder andere het Agentschap Telecom, tonen aan dat we ver onder de internationale limieten blijven. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, de nationale Gezondheidsraad, en het RIVM is er geen wetenschappelijk bewijs dat de radiogolven van mobiele telecommunicatie een negatief effect hebben op de gezondheid als de bestaande veiligheidsnormen (‘blootstellingslimieten’) in acht worden genomen.

Zendmast

Hoe zit dat bij het 5G-netwerk?

5G is de opvolger van 4G, de vijfde generatie mobiele telecommunicatie. De komende maanden en jaren wordt deze opvolger van 4G wereldwijd een nieuwe standaard voor nieuwe toepassingen van mobiel internet.

De frequentie van de radiogolven van 5G ligt binnen dezelfde grenzen als die van 4G en daarmee ook ruim binnen de gestelde internationale limieten. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat 5G slechter voor de gezondheid is dan 4G.

Voor 5G gelden dezelfde veiligheidsnormen (ICNIRP-normen of blootstellingslimieten genoemd) als voor de bestaande technieken. T-Mobile plaatst de apparatuur altijd zodanig dat wij nooit deze veiligheidsnormen overschrijden. Dat wordt voor 5G - net zoals nu gebeurt - gecontroleerd door het Agentschap Telecom.

Betrouwbare informatie over radiogolven van mobiele telefoons, zendmasten en gezondheid

  1. Het Kennisplatform Elektromagnetische velden (EMV). Dit is een samenwerkingsverband van o.a. het RIVM, de GGD, TNO en het Agentschap Telecom. Hier vind je ontzettend veel antwoorden op vragen over zendmasten en mobiele telefoons.
  2. Het Antennebureau, een overheidsinstantie
  3. Het Agentschap Telecom. Deze overheidsinstantie verschaft informatie over 5G en houdt toezicht op de veiligheid en betrouwbaarheid van mobiele communicatienetwerken in Nederland.
Alles weten over duurzaamheid?

Download ons rapport Duurzaamheid 2019. Daarin vind je alle resultaten die we in 2019 behaald hebben.