T-Mobile Privacy Statement

Ben jij klant (hiermee bedoelen we de consumenten en zakelijke klanten) van T-Mobile? Dan is dit Privacy Statement voor jou bedoeld. Ben je geen klant van T-Mobile maar bezoek je af en toe onze website dan is dit Privacy Statement gedeeltelijk op jou van toepassing. Hierin kan iedereen lezen waarvoor T-Mobile je gegevens gebruikt, hoe wij de bescherming van je privacy en persoonsgegevens waarborgen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je gegevens.

T-Mobile (T-Mobile Netherlands Holding B.V. en haar dochterondernemingen) bieden een breed pakket diensten aan op het gebied van mobiele – en vast telefonie, internet en televisie. Daarnaast verkoopt T-Mobile mobiele telefoons. Als resultaat van de soort dienstverlening beschikt T-Mobile over bepaalde persoonsgegevens van je. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren, te beveiligen en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn houdt T-Mobile een overzicht bij van alle producten en diensten die je van T-Mobile afneemt en op welke wijze je hier gebruik van maakt. Ook als je een product of dienst van één dochteronderneming of merk afneemt, combineert T-Mobile deze informatie om je zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen bijvoorbeeld als je vragen hebt over een dienst, factuur of storing.

Wettelijke verplichting

Indien een bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerkt, moet dit worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de melding staat welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden verwerkt, maar ook aan wie deze worden verstrekt en hoe deze worden beveiligd. Natuurlijk heeft T-Mobile de precieze verwerking van persoonsgegevens ook aangemeld bij het AP. Je kunt de meldingen van T-Mobile raadplegen op de website van het AP: AP meldingen of op de homepagina onder het kopje “melden” en dan “meldingenregister” en dan de naam “T-Mobile” invullen.

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn gegevens?

Voor de verwerking van je persoonsgegevens is de dochteronderneming van T-Mobile waarmee je een overeenkomst hebt gesloten verantwoordelijk.

Heb je een overeenkomst voor een mobiele dienst afgesloten, dan is T-Mobile Netherlands B.V. (Waldorpstraat 60 in Den Haag) verantwoordelijk. Heb je een overeenkomst voor vaste telefonie, internet en televisie dan is T-Mobile Thuis B.V. (Waldorpstraat 60 in Den Haag) verantwoordelijk.

Heb je bij je mobiele dienst ook een toestel gekocht waarvoor je met T-Mobile een toestel kredietovereenkomst bent aangegaan, dan is T-Mobile Netherlands Finance B.V. (Waldorpstraat 60 in Den Haag) verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

Als je nog vragen hebt na het lezen van dit Privacy Statement, neem dan contact op met T-Mobile Klantenservice (zie ‘contactpagina’ onderaan dit Privacy Statement).

Bij T-Mobile werken Privacy Officers en specialisten, die er onder andere voor zorgen dat de privacy wetgeving wordt nageleefd, die de ontwikkelingen in privacy beleid en de nieuwste technologie bijhouden. Zij bepalen bovendien ook de inhoud, uitvoering en naleving van dit Privacy Statement.

Waar kan ik de laatste versie van dit Privacy Statement vinden?

Snelle technische ontwikkelingen, gewijzigde bedrijfsprocessen en/of veranderende wetgeving zorgen ervoor dat T-Mobile met enige regelmaat dit Privacy Statement (AP) kan aanpassen. Je kunt zien aan de datum hieronder wanneer het document voor het laatst is aangepast. Om te weten hoe T-Mobile je gegevens beschermt kun je de meest recente versie van dit Privacy Statement vinden onder: www.t-mobile.nl/privacy.

April 2017

1. Welke gegevens heeft T-Mobile van jou?

T-Mobile verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om zo optimaal mogelijk diensten aan jou te leveren. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je identiteit kan worden achterhaald: ze zijn te herleiden tot je persoon. Denk bijvoorbeeld aan je telefoonnummer, emailadres, je woonadres, maar ook je factuur- en locatiegegevens. Hieronder worden de categorieën van persoonsgegevens verder beschreven.

Klantgegevens

Wanneer je een van onze producten of diensten afneemt dan vragen wij je om je contactgegevens (zoals je naam, adres, geboortedatum en emailadres) en je betalingsgegevens (zoals je bankrekening nummer). Ook kan het zijn dat T-Mobile om je legitimatiebewijs vraagt ter voorkoming van fraude en om er zeker van te zijn dat jij het bent. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunnen wij verder bijhouden welke producten of diensten je bij ons afneemt en waar je nog meer in geïnteresseerd bent. Daarnaast registreert T-Mobile jouw contact momenten met T-Mobile Klantenservice.

Wanneer je gebruik maakt van de (persoonlijke) online omgeving op onze website, zoals My T-Mobile, dan bewaren we je gegevens die je daarvoor op hebt gegeven, zoals het door jou gekozen wachtwoord, je inlognaam en eventuele andere informatie.

Wanneer je naast je mobiele abonnement ook een toestel hebt gekocht waarvoor je met T-Mobile een toestelkredietovereenkomst aangaat van meer dan Euro 250 dan zijn wij verplicht om jou te vragen naar je gezinssamenstelling, je netto inkomsten en woonlasten per maand.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze melding “Klantmanagement- en facturering” bij het AP.

Gebruiksgegevens

Als je belt, sms-t of gebruik maakt van (mobiel) internet, verwerkt het netwerk van T-Mobile gegevens die herleidbaar kunnen zijn tot jouw persoon. Een voorbeeld van gebruiksgegevens zijn je telefoonnummer, of het nummer dat je mobiele telefoon identificeert op ons netwerk (het IMSI en/of IMEI-nummer), het telefoonnummer van degene die je belt, het tijdstip waarop je belt, hoelang je belt en de locatie (van de zendmast) waar je je bevindt tijdens het gebruik van je mobiele telefoon. Als je gebruik maakt van mobiel internet, verwerkt het T-Mobile netwerk gegevens, zoals hoe lang je mobiel internet gebruikt en het aantal MB’s dat je downloadt. Hetzelfde geldt voor als je internet of email gebruikt. T-Mobile verwerkt dan je e-mailadres dat je bij het abonnement hebt gekregen en verwerkt welke e-mails je verstuurt en ontvangt van dat adres. Gebruiksgegevens bevatten nooit de inhoud van de communicatie.

 Voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze melding “Netwerkbeheer- en gebruikersmanagement” bij het AP.

Televisiegegevens

Als je televisie kijkt, gebruikt T-Mobile de gegevens die je aan ons hebt verstrekt bij het aangaan van je abonnement. Speciaal voor TV bewaren wij een uniek nummer in de interactieve TV Box die je hebt gekregen. Dit unieke nummer is gekoppeld aan je account en hiermee registreren wij welke films of tv programma’s we bij je in rekening moeten brengen als je die binnen Uitzending Gemist hebt bekeken of via Video On Demand. Ook registreren wij via dit unieke nummer welke televisiezenders je wel en niet kan kijken. Als je bijvoorbeeld geen abonnement hebt genomen op FOX Sports dan zendt T-Mobile deze kanalen niet uit via jouw interactieve TV Box en kun je dit kanaal dus niet bekijken.

Overige gegevens

Naast de bovenstaande categorieën kan het voorkomen dat T-Mobile nog andere gegevens van je verwerkt. Zo gebruikt T-Mobile camera´s om haar gebouwen te bewaken en om ons en onze klanten zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal, misbruik of vernieling. Wij zullen je hier altijd vooraf over informeren, bijvoorbeeld door je bij binnenkomst op het cameratoezicht in onze winkels te wijzen.

2. Waarvoor gebruikt T-Mobile je gegevens?

T-Mobile verzamelt en bewaart je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze gegevens stellen T-Mobile in staat om de door jou afgenomen dienst te kunnen leveren en te optimaliseren. In de vorige paragraaf hebben we uitleg gegeven welke persoonsgegevens T-Mobile verwerkt in de uitvoering van haar bedrijf. In deze paragraaf legt T-Mobile uit waarvoor zij deze gegevens gebruikt.

De aanvraag van de overeenkomst

Allereerst verwerkt T-Mobile je persoonsgegevens voor de (uitvoering van de) dienst aan jou. Dat betekent onder meer voor het in behandeling nemen van je aanvraag. T-Mobile registreert je gegevens vermeld op het aanvraagformulier, zoals je naam, adres, e-mail adres en je abonnementsvorm. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor het sturen van een factuur voor de afgenomen diensten.

Kredietwaardigheidsonderzoek
Voordat T-Mobile een overeenkomst met je aangaat kan T-Mobile een kredietwaardigheidsonderzoek doen. Voor dit doel verstrekt T-Mobile je naam, adres en geboorte datum aan een handelsinformatiebureau (Experian of Risksolution), dat dit onderzoek feitelijk uitvoert. Onderzocht wordt – op basis van de gegevens bekend bij deze bureaus -of je de overeenkomst die je met T-Mobile wil aangaan financieel kan dragen om te voorkomen dat T-Mobile later met onbetaalde facturen zit. Mocht je het niet eens zijn met de uitkomst van het onderzoek, dan kan je hiertegen bezwaar maken en zal T-Mobile op grond van de haar bekende informatie alsnog een (her)overweging doen.
Ook kunnen je persoonsgegevens door T-Mobile worden verstrekt aan Stichting Preventel, een registratiesysteem dat wordt beheerd door aanbieders van openbare telecommunicatie. Via Stichting Preventel kan iedere telecommunicatie aanbieder nagaan of een nieuwe klant die zich aanmeldt in het verleden is afgesloten wegens het niet voldoen aan zijn betalingsverplichtingen door een andere aangesloten telecommunicatie aanbieder. Lees meer informatie over Stichting Preventel.

Wil je weten op welke wijze je bezwaar kunt maken tegen je registratie bij Stichting Preventel? Ga dan naar deze pagina.

Koop je een mobiel toestel waarvoor je met T-Mobile een toestelkredietovereenkomst bent aangegaan van meer dan Euro 250 dan melden wij je kredietovereenkomst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Heb je een betalingsachterstand betreffende je toestelkredietovereenkomst, dan zijn we verplicht dit ook te melden aan BKR. Jouw gegevens die jij aan T-Mobile hebt verstrekt voor het sluiten van de kredietovereenkomst van meer dan Euro 250 zijn wij verplicht te bewaren tot 5 jaar nadat je je laatste betalingstermijn hebt betaald. T-Mobile moet achteraf aan de financiële toezichthouder kunnen aantonen dat op grond van de beschikbare informatie het verantwoord was dat wij met jou een kredietovereenkomst zijn aangegaan. Voor meer informatie wat het BKR doet (met jouw gegevens), verwijzen wij je naar: www.bkr.nl  

Voorkomen en bestrijden van (identiteits)fraude
Voordat je een overeenkomst sluit met T-Mobile wordt je gevraagd om een identiteitsbewijs, zoals je paspoort, identiteitskaart of Kamer van Koophandel nummer. T-Mobile wil vaststellen dat jij daadwerkelijk bent wie je zegt. Alleen op deze wijze kan T-Mobile controleren dat er geen misbruik wordt gemaakt van je identiteit.
T-Mobile maakt een fotokopie van je identiteitsbewijs. Als iemand achteraf de geldigheid van een overeenkomst betwist, bijvoorbeeld in een incasso procedure, kunnen wij met een kopie van het identiteitsbewijs aantonen dat wij inderdaad over een geldige overeenkomst beschikken met de juiste persoon.
Voor dit doeleinde heeft T-Mobile niet alle gegevens op je identiteitsbewijs nodig. Om zich te beperken tot de noodzakelijke gegevens maakt T-Mobile gebruik van een speciale mal bij het maken van een fotokopie. Deze mal schermt specifieke en voor ons niet relevante informatie (zoals het burger servicenummer (BSN) af. Daarnaast is de mal en dus het kopie voorzien van het T-Mobile logo, waardoor deze niet meer voor andere doeleinden kan worden gebruikt. T-Mobile bewaart het fotokopie van je identiteitsbewijs niet langer dan noodzakelijk is om (identiteits)fraude te voorkomen of te bestrijden. Bovendien zijn de fotokopieën niet inhoudelijk doorzoekbaar op bijv. paspoortnummer.

Voorkomen en bestrijden van (identiteits)fraude
T-Mobile verwerkt jouw gegevens onder andere voor de uitvoering van de door jouw gevraagde diensten; van het opzetten van een telefoongesprek of een internetsessie tot het afleveren van een sms of het kijken van tv. Om te kunnen bellen en internetten moet T-Mobile je telefoonnummer weten, het identificatienummer van je telefoon (IMEI), je locatie, maar ook het nummer van de persoon die jij wilt bereiken. Hieronder lichten we toe welke gegevens er worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening en waarvoor T-Mobile ze nodig heeft.

bellen en sms-en
Om ervoor te zorgen dat je altijd en met iedereen kan bellen wisselt T-Mobile een uniek identificerend nummer, dit heet een IMSI nummer, uit met andere (buitenlandse) telecombedrijven. Daarnaast gebruiken we gebruikgegevens om de kwaliteit van ons netwerk te waarborgen of om fraude en hoogverbruik te voorkomen of tegen te gaan. Lees hierover meer in dit statement.

internet en e-mail
Indien je je internet wil gebruiken, onderweg of thuis, controleren wij of jij toegang mag krijgen tot het internet. Dat doen wij door connection ID van je internetaansluiting te verifiëren.
Als je emailt of internet, verwerkt T-Mobile gegevens om de dienst af te leveren. Deze gegevens zien niet op de inhoud van je communicatie. Wij verwerken gegevens over bijv. up- en download volumes, het tijdstip en duur van je internetsessie, je email adres, je IP adres, de netwerkgegevens die je internetsessie op ons netwerk heeft afgelegd, maar ook de url’s van bezochte websites die nodig zijn om je naar de juiste (gedeelte) van de website te kunnen leiden. Deze gegevens vormen ook de basis van je factuur. Op je factuur staat het aantal Mb’s die je hebt verbruikt.

Customer Match
Daarnaast gebruikt T-Mobile Nederland het e-mailadres van haar klanten voor advertentie doeleinden via Google. T-Mobile maakt een lijst van anonieme ID’s in Google door de e-mailadressen van haar klanten te koppelen aan het emailadres wat bekend is bij Google. Op basis van deze lijst worden klanten toegevoegd of uitgesloten van onze advertentie campagnes, zodat T-Mobile Nederland relevantere advertenties kan tonen. In een lijst moeten altijd meer dan 1000 gematchte ID’s zitten. Dan pas kan T-Mobile op de gehele lijst een campagne inrichten. Dit is nooit mogelijk op basis van één ID uit de lijst. Indien jij geen deel uit wilt maken van deze service (Customer Match), kun je dit op ieder moment aangeven door je af te melden voor emails. Wij streven ernaar jouw email adres zo snel mogelijk uit onze lijsten te halen, maar zorgen dat deze in ieder geval binnen 30 dagen verwijderd wordt.

televisie
Als je gebruik maakt van de televisie diensten van T-Mobile kan er een monteur bij je thuis komen om je te helpen met het activeren van je aansluiting(en). In dat geval delen wij je adresgegevens met de monteur. Wanneer je na de installatie televisie kijkt gebruik je de T-Mobile interactieve box. Deze box verwerkt gegevens zodat je de zenders kunt bekijken die bij jouw televisie pakket horen. Als je een hard disk recorder hebt, heb je een wachtwoord nodig om televisie programma’s te kunnen opnemen, ook deze worden verwerkt in je interactieve box. Bij T-Mobile is een uniek identificerend gegeven bekend waaraan je herkend wordt in de systemen van T-Mobile.

Naast televisie kijken kun je ook gebruik maken van Video on Demand. De films en televisie programma die je via Video on Demand kijkt, registreren wij om deze bij je in rekening te kunnen brengen en voor het geval je hierover vragen hebt.

Als je een vraag of klacht hebt over de uitvoering van één van de bovenstaande diensten kan je contact opnemen met onze medewerkers in de T-shops of Klantenservice. Klantenservice kan je telefonisch bereiken, maar ook via de T-Mobile website of social media. Meer hierover vind je onderaan dit Privacy Statement onder 'Hoe kun je ons bereiken’. Om je zo snel en efficiënt mogelijk te helpen hebben onze Klantenservice medewerkers toegang tot het klantmanagement systeem. Hierin staan je contact- en contract gegevens, maar ook je eerdere contact momenten met T-Mobile. Zodoende kunnen we je zo goed mogelijk helpen en kunnen we terug lezen hoe wij jouw vragen eerder hebben beantwoord. Heb je een specifieke technische vraag, bijvoorbeeld over een mobiele internetdata storing dan kan T-Mobile je gebruiksgegevens beperkt inzien om je zo snel mogelijk weer optimaal gebruik te laten maken van de dienst. In dat geval wordt je met een speciale technische helpdesk doorverbonden nadat we hiervoor je toestemming hebben gekregen.

Kwaliteit van de dienstverlening

Om de kwaliteit van de dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen en te optimaliseren, analyseert T-Mobile bepaalde gegevens over het gebruik van het netwerk. Zo houden wij het gebruik van ons netwerk in de gaten, zodat we snel kunnen reageren op plotselinge veranderingen. Denk hierbij aan bel-, sms- en internetgegevens, maar ook welk toestel je gebruikt en hoe dit toestel in ons netwerk functioneert, zoals het aantal succesvol opgezette verbindingen. Deze gegevens worden gebruikt voor beheer en beveiliging van ons netwerk en stelt ons in staat om te onderzoeken of er ergens in het netwerk problemen zijn, zoals storingen of piekverbruik.
T-Mobile heeft een geavanceerd netwerk wat ons in staat stelt om snel in te springen op technische ontwikkelingen en om jou een optimale internetervaring te bieden en tegelijkertijd je te beschermen tegen ongewenste praktijken zoals virussen en spam.
Om dit goed te kunnen doen houdt T-Mobile bij wat er gebeurt op haar netwerk. Hiervoor gebruiken we geavanceerde technieken die virussen kunnen herkennen, maar ook het gebruik van apps, websites en toepassingen door onze klanten op ons netwerk. Deze informatie kunnen wij gebruiken om bepaalde soorten verkeer voorrang te geven (zoals Skype) en verstoppingen te voorkomen, incidenten of storingen in ons netwerk tijdig te ontdekken dan wel te voorkomen, data te comprimeren (zoals streaming video) en ons netwerk en onze klanten te beschermen tegen virussen, malware en andere aanvallen. Aan de hand van de informatie over het gebruik van applicaties en de bezochte websites en door het tijdig kunnen signaleren van storingen, kunnen we er voor zorgen dat er altijd genoeg capaciteit is om jou de diensten te leveren zoals je die van ons gewend bent. Voor dit doeleinde bewaart T-Mobile gebruiksgegevens met een nauwkeurigheid van 15 minuten op geaggregeerd niveau voor 14 dagen. Daarna worden de gegevens automatisch vernietigd.
T-Mobile kijkt niet naar de inhoud van jouw berichten of de door jouw bezochte websites.
T-Mobile kan derde partijen inschakelen ten behoeve van ondersteuning van diensten of het netwerk. Indien deze derde partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of gebruiksgegevens heeft T-Mobile de vereiste contractuele gemaakt om te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden verwerkt.

Toegevoegde waarde diensten

Indien je gebruik wil maken van toegevoegde waarde of content diensten, bijv. weer & verkeer informatiediensten dan maakt T-Mobile hiervoor gebruik van je gebruiksgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Als jij een content dienst van een derde partij afneemt en jij deze je toestemming hebt gegeven om je locatiegegevens te gebruiken, dan zal T-Mobile deze aan deze derde partij verstrekken. T-Mobile biedt zelf op dit moment geen diensten aan waarbij je locatie wordt gebruikt.
Een premium sms dienst, is een betaalde dienst waarbij je content van een derde partij via sms ontvangt. Bij het leveren van een betaalde sms-dienst zijn meerdere partijen betrokken, zoals de platform houder of content dienstverlener. Om een vraag of een klacht over een premium sms-dienst te kunnen afhandelen is het soms nodig om jouw gegevens te gebruiken of te delen met de derde partij. T-Mobile volgt hierbij de afspraken gemaakt tussen alle partijen die sms diensten leveren en vastgelegd in de ‘SMS Gedragscode’.
T-Mobile biedt ook T-Mobile apps aan. Soms zijn deze door T-Mobile zelf ontwikkeld, soms vraagt T-Mobile derde partijen dat voor haar te doen. Als jij gebruik maakt van zo’n T-Mobile app verwerken wij persoonsgegevens van jouw om de app dienst te kunnen leveren. Welke gegevens dat zijn en waarvoor wij die verwerken, leggen wij dan uit in de specifieke voorwaarden die horen bij de app.

Hoogverbruik

T-Mobile kan op basis van het gebruik van je mobiele bel- en internetgedrag overgaan tot het beperken van bepaalde bestemmingen indien T-Mobile constateert dat er sprake is van exorbitant gebruik ten opzichte van je normale belgedrag. Dit zogenaamde hoogverbruik kan er op duiden dat er sprake is van fraude, bijv. dat je telefoon is gestolen en nu wordt gebruikt om naar verre bestemmingen te bellen. Bovendien wil T-Mobile voorkomen dat de factuur zo hoog oploopt dat deze niet meer betaald kan worden. T-Mobile streeft ernaar om je in dergelijke gevallen vooraf persoonlijk telefonisch of per sms-bericht te informeren voordat er tot een beperking wordt overgegaan.

Training van medewerkers

Voor het opleiden en trainen van de T-Mobile Klantenservice medewerkers worden telefoon gesprekken met klanten opgenomen. T-Mobile maakt dan gebruik van trainers om de servicegerichtheid naar de klant te meten. De trainer speelt het gesprek af en evalueert met de T-Mobile medewerker aandacht- en verbeterpunten. Na de evaluatie wordt de opname vernietigd.

Facturering en betaling

Op basis van de gebruiksgegevens stelt T-Mobile op periodieke basis een factuur op. Op deze factuur vind je onder andere een specificatie van de gebruikte diensten, zoals de datum en het tijdstip van de telefoongesprekken die je gevoerd hebt, het aantal sms-jes dat je hebt verstuurd, maar ook de hoeveelheid data (Mb’s) die je hebt verbruikt en het televisiepakket dat je afneemt De factuur, inclusief de specificatie, bewaren wij voor het geval je achteraf hierover een vraag hebt en zijn voor jouw tot 2 jaar terug in te zien in je persoonlijke online omgeving ‘My T-Mobile’. Daarnaast is T-Mobile wettelijk verplicht om je factuur, exclusief specificatie, gedurende 7 jaar te bewaren voor de fiscus.

T-Mobile kan je persoonsgegevens verstrekken aan incassobureaus indien je – ook na herhaalde aanmaning door T-Mobile – in gebreke blijft met de betaling van de facturen. T-Mobile neemt de persoonsgegevens van wanbetalers op in een eigen waarschuwingslijst voor intern gebruik. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn mede bestemd om te worden verstrekt aan andere aanbieders van (mobiele) telecommunicatiediensten via het eerder vermelde externe registratiesysteem van Preventel en aan eveneens eerder vermelde kredietbeoordelaars om overkreditering tegen te gaan. zodra je factuur alsnog in zijn geheel is betaald dan geven wij dat ook door aan Preventel en worden je gegevens uit het Preventel registratiesysteem verwijderd. Deze registratie ziet dus uitsluitend op je achterstallige betaling van de diensten die je hebt afgenomen bij T-Mobile en niet op je afbetaling van je toestel.

Heb je een betalingsachterstand betreffende je toestelkredietovereenkomst, dan zijn we verplicht dit ook te melden aan BKR. Voor meer informatie wat het BKR doet (met jouw gegevens), verwijzen wij je naar: www.bkr.nl

Marktonderzoek, marketing en verkoopdoeleinden

Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, gebruikt T-Mobile je persoonsgegevens en factuurgegevens op geaggregeerd niveau voor eigen marktonderzoek, marketing of verkoopdoeleinden. Zo kan T-Mobile op basis van de gegevens van haar klanten onderzoeken of er behoefte is aan nieuwe of andere vormen van dienstverlening. Daarnaast kan T-Mobile op basis van jouw gebruiksgegevens jou adviseren over het T-Mobile aanbod wat het beste bij jou past. Jouw factuur specificatiegegevens gebruiken wij op geaggregeerd niveau om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en beter te laten aansluiten bij de wensen van T-Mobile klanten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om (potentiële) klanten te benaderen, zoals onder andere schriftelijk, telefonisch (telemarketing), via een e-mail of, sms-bericht (direct marketing). T-Mobile verwerkt je gegevens voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen. T-Mobile kan daartoe (groepen van) (potentiële) klanten specifieke aanbiedingen doen, maar ook klanten die inmiddels weg zijn na contract beëindiging kan T-Mobile nog benaderen (voor een periode van maximaal 2 jaar).

Voor marktonderzoek, marketing en verkoopdoeleinden maakt T-Mobile gebruik van derden, zoals marketing- en reclamebureaus en werkt T-Mobile samen met andere ondernemingen binnen de Deutsche Telekom Group. Deze derden zijn gebonden aan de vertrouwelijkheid van de van T-Mobile ontvangen persoonsgegevens en met elk van deze partijen maakt T-Mobile bindende afspraken in het kader van het waarborgen van jouw privacy.

T-Mobile verstrekt je persoonsgegeven nooit aan derden voor marketing- of verkoopdoeleinden van deze derden partijen.

Bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketing en verkoopdoeleinden

Als klant heb je het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te verbieden. Je kunt op elk moment verzet aantekenen: het recht op opt-out. Omgekeerd kun je natuurlijk altijd je verzet intrekken. Je kunt het stopzetten en weer activeren van het gebruik van je persoonsgegevens voor marktonderzoek en marketing gemakkelijk en snel regelen via My T-Mobile. Het kan ook schriftelijk of telefonisch. Kijk onderaan dit Privacy Statement hoe je T-Mobile kunt bereiken.

Je kunt je registeren met je telefoonnummer bij het Bel-me-niet-register zodat je niet ongevraagd gebeld kan worden door bedrijven of instellingen voor reclamedoeleinden. De registratie bij het Bel-me-niet-register is kosteloos en kan via www.bel-me-niet.nl. Met registratie in het Bel-me-niet-register ben je niet automatisch afgemeld voor telemarketing door T-Mobile. Bedrijven mogen namelijk hun eigen klanten benaderen met telemarketing voor eigen gelijksoortige producten of diensten, ook al heeft de klant zich aangemeld bij het Bel-me-niet-register. Wil je liever geen telemarketing namens T-Mobile ontvangen, laat het T-Mobile dan weten: via My T-Mobile, telefonisch of schriftelijk.

Voordeelprogramma

T-Mobile Alles Onder 1 Dak is een voordeelprogramma voor T-Mobile abonnees. Zijn er meerdere abonnementen geregistreerd op hetzelfde adres in Nederland, dan kunnen jij en je huisgenoten met een T-Mobile abonnement zich aanmelden voor T-Mobile Alles Onder 1 Dak. Als je je hebt aangemeld bij T-Mobile Alles Onder 1 Dak kun profiteren van de voordelen die zijn beschreven in de Actievoorwaarden T-Mobile Alles Onder 1 Dak.

Iedereen die deelneemt aan T-Mobile Alles Onder 1 Dak op zijn/haar adres heeft via My T-Mobile inzicht in de volgende persoonsgegevens van andere deelnemers op dat adres: naam, adres, mobiele telefoonnummer, startdatum abonnement, initiële looptijd en naam van het abonnement, het toegekende voordeel en eventueel het bankrekeningnummer (behorende bij het Unlimited abonnement van de deelnemers) die zijn aangemerkt als het rekeningnummer voor betaling. Inzicht hierin is nodig om de voordelen van de deelnemers te bepalen en hoe Deelnemers eventueel voor andere kortingen en voordelen in aanmerking kunnen (blijven) komen.

Indien jij geen deel uit wilt maken van dit voordeelprogramma (T-Mobile Alles Onder 1 Dak), kun je dit op ieder moment aangeven door je af te melden via je My-T-Mobile. Jouw gegevens worden dan direct uit het groepsinzicht gehaald, en onzichtbaar gemaakt voor de Groepsgenoten van je (voormalige) T-Mobile Alles groep. Het gevolg van deze intrekking is dat een deelnemer zichzelf hierdoor ook afmeldt voor de voordelen van Alles Onder 1 Dak op dat adres.

3. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

T-Mobile bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor T-Mobile je gegevens heeft verzameld. Hoe lang je gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per (categorie van) gegeven(s) verschillen.

In geval van een duidelijke en vaste bewaartermijn van gegevens is de specifieke bewaartermijn genoemd in de relevante paragraaf in dit Privacy Statement. Anders geldt dat T-Mobile in ieder geval je persoonsgegevens bewaart gedurende de looptijd van je abonnement.

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Indien de gegevens worden geanonimiseerd, gebruikt T-Mobile de zogenaamde overgebleven statistische gegevens voor trendanalyses om zodoende inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten en diensten.

4. Wat doet T-Mobile aan de beveiliging van persoonsgegevens?

T-Mobile maakt deel uit van Deutsche Telekom Group. Privacy en de bescherming van persoonsgegevens heeft een hoge prioriteit binnen de groep wereldwijd. Daarom heeft Deutsche Telekom Group een Privacy Gedragscode die geldt voor al haar medewerkers. Deze Gedragscode heeft tot doel het creëren van een uniforme en hoge mate van gegevensbescherming binnen de groep en is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens binnen de groep. Meer lezen over de Privacy Gedragsode, klik dan hier.

T-Mobile heeft medewerkers in dienst gespecialiseerd op het gebied van gegevensbescherming. Zij zien toe op de bescherming van persoonsgegevens conform privacy wetgeving, de interne Gedragscode en dit Privacy Statement bij de uitvoering van haar dienstverlening. Alle T-Mobile medewerkers worden getraind en T-Mobile wordt periodiek onderworpen aan privacy en security audits in opdracht van haar moederbedrijf Deutsche Telekom.

T-Mobile doet haar uiterste best om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Hiertoe treft T-Mobile allerlei technische en organisatorische maatregelen. Daarnaast waakt T-Mobile tegen verlies, verminking en enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. T-Mobile zorgt ervoor dat de veiligheid van het transport en de opslag van je persoonsgegevens zorgvuldig gebeurt.

Wettelijk verplichting tot melden van een datalek

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens en is er sprake van een zogenaamd ‘datalek’ dan meldt T-Mobile dit bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In het geval dit datalek ook ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer, dan zullen we je zo snel mogelijk hierover informeren over wat het datalek inhoudt en wat T-Mobile en ook jij er aan kan doen om de eventuele schade zo beperkt mogelijk te houden.

Beveiliging niet optimaal? Meld het ons.

Privacy en veiligheid spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen en onderhouden van onze producten en diensten. Gebruikers kunnen ons daarbij helpen. Als je denkt dat je een zwakke plek in één van onze diensten hebt gevonden, willen we graag met je samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken we je deze informatie met ons te delen en de richtlijnen te volgen:

  • Meld beveiligingsproblemen (of het vermoeden daarvan) aan het Computer Emergency Response Team van T-Mobile via het speciale e-mailadres: cert@t-mobile.nl cert@t-mobile.nl
  • Geef alle beschikbare informatie zodat we zo goed mogelijk onderzoek kunnen doen. Denk hierbij aan een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, screenshots, hoe te reproduceren, etcetera.
  • Deel het beveiligingsprobleem niet met anderen.
  • Maak geen actief misbruik van het beveiligingsprobleem.

Nadat we jouw bericht hebben ontvangen, gaan we jouw melding zo snel mogelijk onderzoeken en nemen we contact met je op. We proberen de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en stemmen een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met je af. We zullen geen aangifte doen van meldingen die volgens deze spelregels worden gedaan.

Het melden van beveiligingsproblemen kan ook anoniem (via een anoniem e-mailadres, van bijvoorbeeld Gmail of Hotmail). Omdat het om gevoelige informatie gaat, heeft het de voorkeur de e-mail te versleutelen. De public PGP key voor het T-Mobile CERT team is de Year Key, behorende bij het e-mail adres cert@t-mobile.nl en staat onderaan dit Privacy Statement.

Ingeschakelde derden partijen

T-Mobile kan derden partijen inschakelen ten behoeve van de uitvoering van haar diensten. Denk hierbij aan netwerk specialisten die T-Mobile ondersteunen bij de uitbreiding dan wel verbetering van haar netwerk. Maar ook partijen die - een deel van de uitvoering van - de dienstverlening in opdracht van T-Mobile voor hun rekening nemen, zoals koeriers die je online bestelling thuis afleveren. Voor zover deze derde partijen toegang hebben of beschikking krijgen over jouw persoonsgegevens, maakt T-Mobile met deze partijen contractuele afspraken over de wijze waarop en waarvoor ze deze persoonsgegevens mogen verwerken.

T-Mobile kan de verzamelde informatie van haar klanten aanvullen met gegevens die zij van derden of een van haar dochterondernemingen verkrijgt om zodoende een beter en vollediger beeld te krijgen van het gebruik van haar diensten.

5. Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens

Inzage in je persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens geeft je het recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit betekent dat T-Mobile desgevraagd inzage verschaft in welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt. T-Mobile mag hiervoor administratiekosten in rekening brengen. Een inzageverzoek kan je doen via het ‘aanvraagformulier inzage persoonsgegevens’ te vinden op de T-Mobile website. Het ingevulde aanvraagformulier met een fotokopie van een goed leesbare en geldig identiteitsbewijs kan je sturen naar het Antwoordnummer vermeld op het formulier. Binnen 4 weken ontvang je een reactie van T-Mobile.

Je persoonsgegevens kan je ook inzien via je persoonlijke digitale omgeving op de T-Mobile website.

Correctie van je persoonsgegevens

Wanneer je denkt dat jouw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je via je persoonlijke digitale omgeving op de website je persoonsgegevens wijzigen of T-Mobile hierom schriftelijk verzoeken. T-Mobile zal in dit laatste geval jou verzoeken een fotokopie van een goed leesbare geldig identiteitsbewijs mee te sturen. T-Mobile is namelijk op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker om misbruik te voorkomen. T-Mobile wil voorkomen dat anderen dan jijzelf inzage vragen in jouw gegevens.

Voor dit doeleinde heeft T-Mobile niet alle gegevens op je identiteitsbewijs nodig. Daarom wordt je gevraagd om je pasfoto en BSN nummer op je identiteitsbewijs af te schermen voordat je hem toestuurt. Ook raadt T-Mobile je aan het kopie te voorzien van datum van verstrekking of ander kenmerk. Zodoende kan je voorkomen dat je identiteitsbewijs voor andere (fraude)doeleinden kan worden gebruikt.

6. Cookies op de website en apps van T-Mobile

T-Mobile gebruikt bij bepaalde onderdelen van haar websites en apps cookies. Een cookie is een klein bestandje welke bij het eerste bezoek aan de website op je computer, telefoon of bij het openen van de app wordt geplaatst, hiervoor wordt door T-Mobile toestemming gevraagd. Via de cookies verzamelen wij gegevens zoals je clickgedrag en andere gegevens die je zelf bij ons achterlaat. Als je klant van ons bent dan kunnen wij deze gegevens met de gegevens die wij reeds van je hebben combineren. Hierdoor word je bijvoorbeeld bij het volgende bezoek herkend en kunnen we jou een gepersonaliseerd pagina laten zien. Op deze manier kunnen wij je tevens advertenties aanbieden die aansluiten bij jouw interesses. Bij het aanbieden van deze advertenties kan een unieke cookie (oftewel third party cookie) worden geplaatst in je browser of in je app. Van cookies welke via T-Mobile websites en T-Mobile apps zijn geplaatst, kun je verwachten dat ze je bezoek aan de website en app vergemakkelijken en mag je erop vertrouwen dat ze geen virussen op je computer/telefoon/tablet brengen. T-Mobile websites en T-Mobile apps zijn goed beveiligd en zorgen ook voor een goede beveiliging van jouw gegevens.

In de cookietabel tref je een totaaloverzicht van de cookies die op de T-Mobile website en apps gebruikt worden inclusief bijbehorende bewaartermijnen.

Technisch noodzakelijke oftewel functionele cookies: Technisch noodzakelijke cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van onze website en onze apps. Deze cookies worden gebruikt om onze website en apps beter af te stemmen als het gaat om website gebruik en voorkeuren. Hierdoor wordt het gebruikersgemak verhoogd.

Analytische cookies: Analytische cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen we onze website verbeteren in kwaliteit en effectiviteit. Zo worden bijvoorbeeld bezoekersstatistieken verzameld en trends geanalyseerd. Deze cookies zijn uitgezonderd van de wettelijke informatieplicht en het toestemmingsvereiste omdat ze informatie geven over de kwaliteit of effectiviteit van een dienst van de informatiemaatschappij. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een uniek user-ID voor tracking doeleinden. Dit is een uniek nummer dat aangeeft dat jij dezelfde gebruiker bent. We kunnen jou - als gebruiker - dan herkennen als je terugkomt. Dit unieke nummer maakt het mogelijk om meerdere apparaten en verschillende bezoeken aan elkaar te koppelen. We gebruiken en slaan dit unieke nummer alleen op in onze beveiligde systemen wanneer je ingelogd bent of bent geweest.

Commerciële cookies: Commerciële cookies kunnen worden gebruikt voor het vergaren van surfinformatie. Bijvoorbeeld door je mogelijke interesse tijdens het gebruik van de website te volgen of te beoordelen of je al een bepaalde reclame van T-Mobile eerder hebt ontvangen. Zo voorkomen we dat je steeds dezelfde reclame te zien krijgt. Deze cookies kunnen informatie verzamelen over advertenties die je al hebt gezien en hebt aangeklikt. Dit stelt ons in staat om gericht berichten aan te bieden waarin je interesse hebt getoond.

Social Plug-in Cookies: T-Mobile maakt voor enkele diensten gebruik van Social Media. Facebook en Twitter kunnen bijvoorbeeld een like button of een icoon plaatsen op onze site, die het hen mogelijk maakt, nadat jij erop hebt geklikt, om meer te weten te komen over jouw surfgedrag. Hierdoor kan er een gerichte advertentie getoond worden en/of de content binnen het sociale netwerk aangepast worden aan jouw interesse.

Cookies accepteren of weigeren

In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat T-Mobile van tevoren toestemming moet vragen om cookies te mogen plaatsen op jouw computer. Dit moeten we doen voor iedere site/app die nog niet eerder aan jou is getoond. Daarom tonen we je bij het eerste bezoek van een T-Mobile website danwel T-Mobile app eerst een pop-up venster, waarin wij jouw vertellen welke cookies er geplaatst worden. In het pop-up venster kun je aangeven of je hier wel of niet mee akkoord wil gaan. Op het moment dat je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website danwel onze app te gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies. T-Mobile vindt de verwerking van je gegevens erg belangrijk en werkt daarom continue aan verbeteringen van de manier waarop wij informatie beschermen.

Als je – in het algemeen - geen cookies op je computer wil toestaan kun je hier altijd zelf voor kiezen. De meeste computers accepteren automatisch cookies, maar dit kan je zelf anders instellen door je browser instellingen aan te passen (raadpleeg hiervoor de handleiding van de netwerkbrowser die je gebruikt).

Hoe kun je cookies zelf verwijderen?

Je kunt cookies eenvoudig weigeren door jouw toestemming te wijzigen of in te trekken.

Als je jouw voorkeuren wijzigt en/of jouw toestemming voor het cookiegebruik intrekt, dan lezen wij de cookies niet meer uit. Wij kunnen cookies op jouw apparatuur echter niet verwijderen, namelijk wij hebben geen toegang tot jouw apparatuur, het verwijderen kun je zelf doen.

Cookies kun je ook zelf - per keer - na een internetsessie verwijderen uit je browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de netwerkbrowser die je gebruikt (bijv. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari) of kijk op www.veiliginternetten.nl/.

Na het verwijderen van cookies herkennen wij je browser niet meer. Daarom kan het zijn dat je opnieuw je voorkeuren moet instellen of moet inloggen bij het openen van de website en/of app en krijg je weer de cookiemelding te zien.

Categorieën derde partijen die cookies plaatsen

De volgende categorieën van partijen plaatsen cookies via deze website en lezen deze uit. Zie hier de tabel en wat deze partijen zeggen over het cookiegebruik en de gegevens die ze hiermee verzamelen.

7. Hinderlijke of kwaadwillige oproepen

Stalking, aanhoudende hinderlijke of kwaadwillige oproepen, sms- of mms-berichten, is een inbreuk op je privacy. Wanneer de afzender voor jou onbekend is kan je T-Mobile verzoeken om een onderzoek te starten naar het nummer van de afzender. Gebruik hiervoor het ‘Meldformulier Telefonische Overlast’. Als de ‘plager’ bij T-Mobile bekend is zal T-Mobile deze schriftelijk verzoeken het door jou als hinderlijk ervaren gedrag te staken. Is de ‘plager’ klant bij een nadere telecommunicatie aanbieder, dan zal T-Mobile deze aanbieder vragen om namens jou een dergelijk verzoek te sturen. Als na deze waarschuwing de ‘plager’ niet ophoudt, dan kan T-Mobile je de naam, adres en telefoonnummer van de plager geven. De ‘plager’ wordt hiervan ook op de hoogte gebracht. T-Mobile draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere gevolgen of de uitkomst van het onderzoek. Wanneer er sprake is van extreme telefonische overlast, adviseert T-Mobile je om naar de politie te gaan om hiervan aangifte te doen.

8. Hoe word je nummer geregistreerd?

Voor T-Mobile klanten zijn er vier verschillende manieren van nummerregistratie:

Je mobiele nummer wordt volledig publiek

In het geval je er de voorkeur aan geeft dat jouw nummer volledig publiek bekend mag worden, levert T-Mobile jouw nummer samen met jouw naam, adres, postcode en woonplaats aan bedrijven die een telefoongids publiceren of een nummerinformatiedienst exploiteren.

Je nummer wordt alleen opvraagbaar bij bedrijven die een telefoongids publiceren

T-Mobile levert je nummer samen met je naam, adres, postcode en woonplaats aan bedrijven die een telefoongids publiceren. Je naam en je adres komen hierdoor met je nummer in telefoongidsen, op cd-roms en op internetpagina’s.

Je nummer wordt alleen opvraagbaar bij telefonische nummerinformatiediensten

T-Mobile levert je nummer samen met je naam en adres, postcode en woonplaats aan bedrijven die een telefonische nummerinformatiedienst hebben. Deze optie biedt meer privacybescherming dan de optie waarbij je gegevens in een telefoonboek mogen worden opgenomen omdat je zonder naam een nummerinformatiedienst niet kan laten zoeken naar het bijbehorende nummer. Je nummer wordt verstrekt aan alle dienstverleners van nummerinformatie. Dit zijn diensten die een nummer exploiteren dat uit vier cijfers bestaat en begint met 18.

Je krijgt een afgeschermd nummer

In het geval je een geheim (afgeschermd) nummer wenst te gebruiken, zal je nummer niet opvraagbaar zijn bij nummerinformatiediensten en wordt je nummer niet weergegeven op de gespecificeerde factuur van andere personen die je gebeld hebt. T-Mobile levert dan evenmin je gegevens aan bedrijven die een telefoongids publiceren.

T-Mobile vraagt je bij het aangaan van de overeenkomst expliciet om je toestemming om je naam, adres, postcode, woonplaats en mobiele nummer op te nemen in (telefonische) nummerinformatiediensten en telefoongidsen. Heb je eenmaal je toestemming gegeven dan is T-Mobile verplicht om je gegevens aan aanbieders van nummerinformatiediensten en telefoongidsen te geven. Het spreekt vanzelf dat T-Mobile geen abonneegegevens verstrekt ten behoeve van omgekeerd zoeken: zoeken op basis van het mobiele nummer in plaats van op basis van een naam. Je kunt de registratie altijd later wijzigen. Kijk onderaan het Privacy Statement hoe je T-Mobile kunt bereiken.

9. Nummerweergave en nummerblokkering

Voor elke nieuwe klant geldt dat standaard is ingesteld dat je nummer zichtbaar is op de telefoon van degene die je belt. Als je dit niet wilt, kunt je kiezen voor het verbergen van nummerweergave door middel van nummerblokkering.

Permanente nummerblokkering kan op vijf manieren

Je kunt je nummerweergave-status heel eenvoudig wijzigen via My T-Mobile of de Klantenservice:

  • Je kunt nummerweergave voor alle gesprekken verbergen via het menu van je telefoon. Dit hangt natuurlijk wel af van het merk en type van je telefoontoestel. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je telefoon.
  • Vraag T-Mobile Klantenservice om nummerweergave permanent uit te zetten.
  • In plaats van T-Mobile Klantenservice te bellen, kun je nummerblokkering ook schriftelijk aanvragen. Kijk onderaan dit Privacy Statement hoe je T-Mobile kunt bereiken.
  • Je kunt je nummer ook voor slechts één enkel gesprek verbergen: toets #31# en direct daarna het telefoonnummer dat je wilt bellen. Jouw nummer is nu eenmalig geblokkeerd bij degene die je belt. Na beëindiging van de verbinding vervalt de eenmalige blokkering.

Bij het verzenden van een sms- of mms-bericht wordt je nummer overigens altijd automatisch meegestuurd.

Nummerafscherming op de factuur

Je kunt T-Mobile verzoeken dat je nummer niet meer wordt weergegeven op de factuur van degene die jou belt. Neem hiervoor contact op met Klantenservice. Wanneer iemand jou belt, zal in plaats van je nummer voor de laatste vier cijfers van je nummer ‘****’ worden getoond op de factuur van degene die jou belt. T-Mobile kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de afscherming van je nummer als de gebelde persoon klant is bij een andere operator.

Nummerweergave en alarmdiensten

In geval je naar het alarmnummer 112 belt worden je gegevens altijd doorgegeven, dus ook als je gebruikt maakt van een van bovenstaande diensten. T-Mobile geeft je telefoonnummer, je naam (indien bekend) adres, je IMEI nummer (unieke nummer van je mobiele telefoon) en je locatiegegevens door. T-Mobile is dit wettelijk verplicht.

10. Iemand machtigen voor toegang tot je persoonsgegevens

T-Mobile stelt je desgewenst in staat om iemand te machtigen om je gegevens te raadplegen en/of namens jou met T-Mobile contractzaken te regelen. Dit kan handig zijn als meerdere gebruikers van één aansluiting gebruik maken. Om je privacy te beschermen hanteert T-Mobile een procedure om misbruik te voorkomen. Voor meer informatie over hoe je iemand kunt machtigen kun je contact opnemen met T-Mobile Klantenservice. Voor het telefoonnummer van de Klantenservice, kijk onderaan het Privacy Statement.

11. Hoe kun je ons bereiken?

Bij T-Mobile heb je een persoonlijke digitale omgeving: My T-Mobile. Je kunt hierop inloggen via de website. Je persoonlijke en digitale omgeving is alleen toegankelijk als je klant bent van T-Mobile en een eigen user name en persoonlijke beveiligingscode gebruikt. Je hebt dus de mogelijkheid om binnen My T-Mobile jouw profiel volledig af te stemmen op de door je gewenste bescherming van jouw persoonsgegevens en jouw persoonlijke behoefte voor het gebruik van de diensten van T-Mobile. Je moet er zelf voor zorgen dat niemand anders dan jijzelf kan inloggen in jouw My T-Mobile.

Maak je geen gebruik van een persoonlijke digitale omgeving van T-Mobile? Ga dan naar de T-Mobile Contactpagina.

Staat het contract niet op jouw naam, dan kunnen wij vanwege de bescherming van jouw privacy alleen algemene informatie over onze producten en diensten geven, tenzij jij hiertoe gemachtigd bent.